ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

30. 11. -0001

Στην άμεση ενίσχυση  του Λιμενικού Σώματος  με εξήντα πέντε (65) περιπολικά οχήματα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…