Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, προωθείται Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην απλούστευση έντεκα (11) συνολικά διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και ένταξή τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).Η απόφαση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του κ. Βαρβιτσιώτη για απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, προς όφελος των πολιτών και της επιχειρηματικότητας, αλλά και την αποδέσμευση σημαντικού μέρους στελεχιακού δυναμικού του Λιμενικού Σώματος από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αποτελούν καθημερινά τροχοπέδη στην άσκηση των επιχειρησιακών του καθηκόντων.


Η συγκεκριμένη απόφαση θα φέρει, επίσης, τις υπογραφές των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με αυτήν, αίρονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνταν για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου στα πλοία, την ίδρυση σε αυτά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εγκαταστάσεις πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων κ.α.


Επιπλέον, με την απόφαση αυτή, προστίθενται διατάξεις που εναρμονίζουν τη νομοθεσία που υφίσταται για τα θέματα άσκησης υπαίθριου εμπορίου και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού, με εκείνη της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομοιομορφία της σε όλη την Επικράτεια, με συνέπεια τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της καθημερινής εφαρμογής της.