Τη συμπερίληψη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην υπό έκδοση κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα καθορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τον τρόπο καταβολής της ειδικής εκλογικής αποζημιώσεως, αιτήθηκε με παρέμβαση του στους συναρμόδιους υπουργούς, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και προβλέπει το ύψος και τον τρόπο καταβολής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αποδεδειγμένα ασχολείται με την προπαρασκευή και διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Επισημαίνεται, ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος λαμβάνει την εκλογική αποζημίωση, διότι συμμετέχει ενεργά στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκάστοτε εκλογών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εμπλέκονται στη σύνταξη εκλογικών καταλόγων για τους ναυτολογημένους ναυτικούς, τη μεταφορά δικαστικών αντιπροσώπων σε ακριτικά νησιά με τη χρήση πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και είναι σε κατάσταση επιφυλακής στην Κεντρική, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και στις Λιμενικές Αρχές για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητάς τους.