«Η σημερινή παγκόσμια ναυτική ημέρα που είναι αφιερωμένη στην ασφάλεια βρίσκει ολόκληρη την Ελληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα να ανασυντάσσεται στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί στις εντεινόμενες ανταγωνιστικές συνθήκες και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που εγκυμονεί το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Σε αυτήν την προσπάθεια και για να εμπεδωθεί το κλίμα ασφάλειας απαιτείται να αφήσουμε οριστικά πίσω, με έργα και όχι λόγια, τις πολιτικές και τις πρακτικές που αποξένωσαν την κραταιά Ελληνική Ναυτιλία από την Ελληνική οικονομία. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν έχουν θέση οι άγονες αντιπαραθέσεις και η επίδειξη πυγμής από την πλευρά της πολιτείας. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται να αλλάξει και η νοοτροπία που οδήγησε στην συνεχιζόμενη για τέταρτο μήνα πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δεν θα εκπληρωθούν με αυταρχικές αποφάσεις και άγονες αντιπαραθέσεις. Χρειάζεται να αναμορφωθεί η ναυτική εκπαίδευση, να ανοιχθεί στην ελεύθερη αγορά, να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα. Πάνω από όλα χρειάζεται ενότητα, διάλογος και συνεργασία ώστε πρωτίστως να προστατευθεί ο Έλληνας Ναυτικός και να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του ναυτικού επαγγέλματος και της Ελληνικής Ναυτιλίας».