Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναβαθμίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, βάζοντας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη απορρόφηση πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

                     

Στα αποτελέσματα των δράσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 1. Στο τελικό και εγκεκριμένο κείμενο της νέας περιόδου του ΕΣΠΑ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στη Ναυτιλία και στη δημιουργία της «Ναυτιλιακής Συστάδας Επιχειρήσεων» (Maritime Cluster)

 2. Στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ» δημιουργήθηκαν οι άξονες «Μεταφορές – Ναυτιλία» και «Ασφάλεια Θαλάσσιου Χώρου».

Επιπλέον, με ενέργειες του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δεσμεύτηκαν σημαντικά ποσά στα πέντε τομεακά και στα δώδεκα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας περιόδου. Ειδικότερα:

Στα τομεακά προγράμματα:

 • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου πρόκειται να λάβει 100 εκ. ευρώ ενωσιακή χρηματοδότηση και 25εκ. ευρώ εθνική χρηματοδότηση, με την παρακάτω κατανομή:

- Δράσεις που αφορούν Ραδιοεπικοινωνίες και Έρευνα & Διάσωση: 31 εκατομμύρια ευρώ

-Δράσεις Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας - VTMIS (VESSEL TRAFFIC MONITORING & INFORMATION SYSTEM): 30 εκατομμύρια ευρώ

-Δράσεις Ασφάλειας Λιμενικών Υποδομών (Φύλαξη Δομών Λιμένων και Περιβαλλοντική Προστασία ): 20 εκατομμύρια ευρώ

-Σύστημα Ολοκληρωμένης Επιτήρησης Ναυτιλίας: 19 εκατομμύρια ευρώ

Επιπρόσθετα, στο ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραμμα και ειδικότερα στον τομέα«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», το Λιμενικό Σώμα πρόκειται να λάβει ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που αφορά στην Προστασία των Θαλάσσιων Υδάτων.

 • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει ενταχθεί στις επενδυτικές προτεραιότητες:

- Πρόσβαση ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών ατομικών οικονομικά ατόμων.

- Διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων των Ελλήνων ναυτικών, την είσοδο στο ναυτικό επάγγελμα και την εξειδίκευση των ανθρώπων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε λιμενικές εγκαταστάσεις .

 • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΕΠΑΝΕΚ», υπάρχει αναφορά στη συστάδα επιχειρήσεων με τη δέσμευση ενός σημαντικού ποσού, που θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία και σε ναυτιλιακά επαγγέλματα, καθώς και σε πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση της ναυτιλίας.

 • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «ΑΛΙΕΙΑΣ», ήδη στην Επιτροπή Παρακολούθησης έχει συμφωνηθεί να δοθούν 57 εκατομμυρίων ευρώ για την παρακολούθηση και επιτήρηση της αλιείας.

 • Στο πρόγραμμα της εδαφικής συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» έχουν δεσμευθεί 10 εκατομμυρίων ευρώ.

 • Στα δώδεκα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προβλέπονται δράσεις για την αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, όπου προβλέπεται να ενταχθούν τα κτήρια των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και τα Λιμεναρχεία.

 • Κατά τη νέα προγραμματική συμφωνήθηκε να ενταχθεί ο εξοπλισμός των Ακαδημιών που είχε απενταχθεί κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ποσού 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, ολοκλήρωσε, επίσης, δράσεις υλοποίησης εκκρεμών έργων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο προκειμένου να υλοποιηθούν ενταγμένα έργα. Συγκεκριμένα πραγματοποίησε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τον εξοπλισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ύψους 2εκατομμύρια ευρώ.

Η υπηρεσία, επίσης, υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» και σε συνεργασία με το ομόλογο Τμήμα Ναυτιλίας της Κύπρου το έργο «ΘΑΛ-ΧΩΡ», στο πλαίσιο του οποίου το Υπουργείο θα αποκτήσει Εξειδικευμένη και Διαλειτουργική Γεωπληροφοριακή Υποδομή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΕΔΓΥΘΧΣ), για την ολοκληρωμένη απεικόνιση και εποπτεία του θαλάσσιου χώρου. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»:

 • Ολοκληρώθηκε το έργο «Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με Αξιοποίηση ψηφιοποιημένων δεδομένων»,

 • Βρίσκονται υπό ένταξη η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης ύψους 1εκ.€, και το έργο Safe Sea Net επίσης 1 εκ. €.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε σχετικά:

«Σε μία περίοδο που τα δημόσια οικονομικά ήταν ασφυκτικά λόγω της τεράστιας οικονομικής κρίσης, η επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου συνέβαλλε στην ανάδειξη της σημασίας της Ναυτιλίας, ως πυλώνα της Εθνικής Οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο και χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο δώσαμε βάρος στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση και στήριξη του ρόλου της ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος. Προτεραιότητα μας ήταν να μην χάσουμε κανένα ευρώ και να βάλουμε ξανά τη ναυτιλία σε αναπτυξιακή τροχιά, εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας τις δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, κατορθώσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, να απορροφήσουμε πόρους πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για την ενίσχυση των τεχνικών μέσων του Λιμενικού Σώματος και να εντάξουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2019, προγράμματα που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ».