Πέρα και πάνω από κόμματα, μας ενώνει η ευθύνη απέναντι στην Ιστορία. Μας ενώνει η αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας. Μας ενώνει η Ευρώπη. 
Την Πέμπτη το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί. Μένουμε Ευρώπη