Τις τελευταίες ώρες διακινούνται και αναπαράγονται στο διαδίκτυο αναληθή, άθλια και συκοφαντικά δημοσιεύματα που αφορούν το πρόσωπό μου. Γι αυτό το λόγο, προσφεύγω στη Δικαιοσύνη.

Εύλογο είναι ότι οι επιθέσεις αυτές δε θα μείνουν αναπάντητες. Θα αποκαλυφθούν τόσο τα αίτια που τις προκάλεσαν, όσο και το αναληθές περιεχόμενό τους. Θα απαντηθούν, όμως, στην ώρα τους.  

Αυτή τη στιγμή προέχει η Ελλάδα. Προέχει η αγωνία όλων μας για τη σωτηρία του Έθνους και της Χώρας.