ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β’ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς: κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα:  Άγνωστος ο αριθμός των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που, μέσω της ΕΤΑΔ Α.Ε, μεταβιβάζονται για 99 έτη στο νέο «υπερταμείο» που ελέγχουν οι πιστωτές.

 

Στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (N. 4389 - ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) προβλέπεται  -μεταξύ των αναρίθμητων νέων φόρων που εισήχθησαν και έχουν τεθεί, πλέον, σε ισχύ-  η ίδρυση και λειτουργία νέου «υπέρ-ταμείου» με την επωνυμία «Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», στο οποίο και μεταβιβάζεται το σύνολο της Δημόσιας περιουσίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Συγκεκριμένα, δυνάμει του ανωτέρω νόμου, υπάγονται σε αυτό -με τη μορφή θυγατρικών εταιρειών- τόσο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(ΤΧΣ), όσο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου(ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου(ΕΤΑΔ Α.Ε.), μαζί με τη νεοσυσταθείσα Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. Παράλληλα, ο εν λόγω νόμος προβλέπει και τα  πέντε μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που ασκούν ουσιαστικά την πλήρη διοίκηση και έλεγχο στη νέα εταιρεία, που έχει διάρκεια ζωής 99 έτη, να υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δηλαδή τους δανειστές (άρθρο 191,παρ. 1,2).

Για την ΕΤΑΔ, ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται η μεταβίβαση σε αυτήν της πλήρους κυριότητας (και όχι μόνο της διαχείρισης) σχεδόν όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο του συνόλου των δημοσίων επιχειρήσεων που, άμεσα ή έμμεσα, κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται, επομένως, για μια  -πέραν πάσης αμφιβολίας-  σκανδαλώδη υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 4 γενεές, η οποία, στο εξής, λαμβάνει και χαρακτήρα διαρκείας, αφού στην παράγραφο 6 του άρθρου 196 περιγράφεται ξεκάθαρα η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να μεταβιβάζει κατά το δοκούν στην ΕΤΑΔ Α.Ε (και, άρα, μέσω αυτής στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

Καλείται ο Υπουργός να απαντήσει και να καταθέσει έγγραφα για:

 

  • Τον πλήρη αριθμό και τον ακριβή κατάλογο των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που σήμερα, δυνάμει του ανωτέρω νόμου, περιέρχονται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.)

 

 

 

 

Ημερομηνία ​                                                                                                  Ο ερωτών βουλευτής

 

              

                                                              Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης