"Δίνετε δικαίωμα ψήφου σε παιδιά 16 και 17 ετών. Ανοίγετε την πόρτα των προεκλογικών εκστρατειών στα σχολεία. Μπολιάζετε τα παιδιά μας με έναν άκρατο κομματισμό. Διεκδικείτε να μπαίνετε από την πόρτα της τάξης,να κάνετε πολιτική καθοδήγηση στα παιδιά, να ελέγχετε τους διευθυντές και να μεταδίδετε λάθος μηνύματα στην ελληνική κοινωνία.
Δυστυχώς για εσάς,οι νέοι μας σας έχουν καταλάβει και δε θα ενδώσουν σε αυτό τον εμπαιγμό."