Κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα σας διαβιβάζω ανακοίνωση του τμήματος «Κοινωνικού συσσιτίου, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Γραφείου Διαμεσολάβησης» του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που αφορά τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης του δικτύου «Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας», τόσο στον συγκεκριμένο, όσο και στους υπολοίπους Δήμους της Επικράτειας.

Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και μετά από έγκαιρη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργήθηκαν το Μάρτιο του 2013, σε πολλούς Δήμους της χώρας, δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που συγχρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «ΕΣΠΑ 2007 – 2013». Σημειώνεται δε ότι, από τις 1.10.2015 και έπειτα, η λειτουργία του προγράμματος χρηματοδοτείται αποκλειστικά με εθνικούς πόρους και, συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).

Στις 10 Οκτωβρίου 2016, όμως, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, με επιστολή της (ΑΠ: Δ23/οικ.46119/3718), ενημερώνει τους Δήμους όλης της Επικράτειας για την επικείμενη λήξη της χρηματοδότησης των δομών, από τις 31/10/2016 και έπειτα, καθώς, όπως ισχυρίζεται, εντάσσονται, πλέον, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-20. Στην πραγματικότητα, όμως, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα δεν έχουν καν ξεκινήσει να εντάσσουν τις νέες δομές.

Η διακοπή των δομών αυτών και η στέρηση της χρηματοδότησής τους μέχρι την πλήρη ένταξη τους στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα τόσο στους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειες τους, όσο και -εν γένει- στον κοινωνικό ιστό της χώρας, αφού, μόνο στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, 13 νέοι επιστήμονες θα βρεθούν άνεργοι, ενώ 1.200 ωφελούμενοι συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται καθημερινά, θα σταματήσουν να λαμβάνουν υπηρεσίες.

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τις ενέργειές σας για την επίλυση του θέματος