Προς:  κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: Πλήρης απουσία Κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της νόσου του Καρκίνου

H νόσος του καρκίνου αποτελεί σήμερα, βάσει στατιστικών ερευνών, την πρωταρχική αιτία θανάτου των πολιτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι στη χώρα μας, καταγράφονται περίπου 40.000 νέα περιστατικά της νόσου ετησίως, η μέχρι τώρα παντελής απουσία συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπισή του, προκαλεί πέραν από εύλογη ανησυχία και πολλά ερωτηματικά.

Το χρονοδιάγραμμα της κυβερνητικής εγκατάλειψης εκκινεί από το έτος 2015 και έπειτα, όταν και ολοκληρώνεται το «Εθνικό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο 2011-2015». Και αυτό γιατί σήμερα, δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του συγκεκριμένου προγράμματος, τα αποτελέσματά του δεν έχουν καν κοινοποιηθεί, ενώ, παράλληλα, δεν έχει αναπτυχθεί και κανένα διάδοχο εθνικό πρόγραμμα, σε αντικατάστασή του.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106,  το οποίο εντασσόταν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και χρηματοδοτούνταν αμιγώς από ευρωπαϊκούς πόρους της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, κανείς δε γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα, καθώς και αν υφίσταται  στοιχειώδης προγραμματισμός χρηματοδότησής του, που να διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Το τελευταίο γεγονός, μάλιστα, επιφέρει πολλαπλές δυσκολίες στη γενικότερη μάχη κατά της νόσου, αφού η ίδια η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ)  σε μελέτη της, ερχόμενη σε πλήρη αντίθεση με τις εκάστοτε δημόσιες αναφορές του  ΚΕΕΛΠΝΟ, επισημαίνει την αδυναμία «στέρεων εκτιμήσεων» για τη χάραξη επίσημης αντικαρκινικής πολιτικής, λόγω έλλειψης ενός «αρχείου καταγραφής των περιστατικών καρκίνου».

Είναι βέβαιο ότι, την ώρα που σε κλινικές αντικαρκινικών νοσοκομείων γίνεται αναφορά για αυξημένη εμφάνιση περιστατικών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ή για περιοχές που εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό σε συγκεκριμένες μορφές της ασθένειας, τα στοιχεία αυτά αν καταγράφονταν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον πιθανό εντοπισμό καρκινογόνων εστιών(πχ. συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, παρουσία ορισμένων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα κτλ), οδηγώντας έτσι σε περιορισμό των κρουσμάτων και σώζοντας, ενδεχομένως, χιλιάδες ζωές από τη νόσο.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

Eρωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Έχει αναπτυχθεί σήμερα κάποιο διάδοχο εθνικό πρόγραμμα, σε αντικατάσταση του «Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο 2011-2015»; Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν κοινοποιηθεί τα αποτελέσματά του;
  • Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα το πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών», το οποίο εντασσόταν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»;
  • Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για τη συνέχιση της χρηματοδότησής του;
  • Πόσα κοινοτικά κονδύλια έχουν μέχρι στιγμής απορροφηθεί για την αντιμετώπιση του καρκίνου;
  • Προτίθεται να μεριμνήσει για τη δημιουργία και οργάνωση του Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Καρκινικών Κρουσμάτων;
  • Υπάρχει ευρύτερος σχεδιασμός για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στους καρκινοπαθείς;