Δείτε την δευτερολογία μου εδώ.

Δείτε ολόκληρη την συζήτηση εδώ.