Προς: κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

 

Θέμα: Σε τροχιά διάλυσης οι «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» και «Ταχυμεταφορές Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε.»

           

            Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν τον μοναδικό πάροχο καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, πρέπει να αποτελεί σταθερή υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους Έλληνες πολίτες και προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης, η διασφάλιση της βιωσιμότητας και η περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού.

            Ωστόσο, η «ΕΛΤΑ Α.Ε.» βρίσκεται, σήμερα, αντιμέτωπη με μια σειρά προβλημάτων, που διασαλεύουν την εύρυθμη λειτουργία της και βάζουν σε κίνδυνο το μέλλον της. Το σημαντικότερο απ’ αυτά είναι η διαρκής έλλειψη ρευστότητας, με την οποία ο οργανισμός καλείται να «ζήσει» τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό οφείλεται κατεξοχήν στην ασυνέπεια της Κυβέρνησης να καταβάλει έγκαιρα τα χρηματικά ποσά, με τα οποία επιχορηγεί διαχρονικά την δημόσια επιχείρηση. Ειδικότερα, η εν λόγω κρατική επιδότηση μειώθηκε σε 15 εκ. ευρώ το χρόνο (από 50 εκ.) με την τροπολογία υπ. αριθμόν  985/1/21.03.17 και παρ’ όλα αυτά, τα χρήματα (45 εκ.) δεν έχουν, για την περίοδο 2013-15, αν και πρόκειται για κυβερνητική ρύθμιση, εκταμιευθεί.

            Επιπρόσθετα, η ρευστότητα του οργανισμού επιδεινώθηκε και από τις διαδοχικές απώλειες σημαντικών πελατών  λ.χ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., συνεργασία στην οποία οφειλόταν σημαντικό μέρος των κερδών του. Ταυτοχρόνως, η μη απόδοση εισπραχθέντων τελών ύψους περίπου 60 εκ. ευρώ από τα ΕΛΤΑ προς την ΔΕΗ Α.Ε. όχι μόνο ευθύνεται για την ταλαιπωρία του δικτύου πελατών της τελευταίας, αλλά και καθιστά την «ΕΛΤΑ Α.Ε.» πλήρως αφερέγγυα στην αγορά.

            Επιπλέον, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του αρμόδιου ευρωπαϊκού οργανισμού για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η ποιότητα παροχής υπηρεσιών των ΕΛΤΑ κάθε χρόνο κατακρημνίζεται ολοένα και περισσότερο και την ίδια, ακριβώς, πτωτική πορεία ακολουθούν και οι προοριζόμενες για τη χώρα μας, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμπτωμα αυτών είναι, προφανέστατα, η άρση της εμπιστοσύνης μεγάλων πελατών προς τα ΕΛΤΑ. Συμπληρωματικά, πρέπει να συνυπολογισθεί στη γενικότερη άσχημη εικόνα και η συνεχής συρρίκνωση του Δικτύου Λιανικής και Εξυπηρέτησης Πελατών των ΕΛΤΑ, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίστιξη με την αύξηση των ετήσιων διοικητικών εξόδων λειτουργίας τους.

            Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.» καρκινοβατεί, με  αδιαφανείς και κοστοβόρες συμπεριφορές, που πόρρω απέχουν από τα πρότυπα χρηστής διοίκησης, να λαμβάνουν χώρα. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται αθρόες προσλήψεις ειδικών συνεργατών της εταιρείας και ενοικιαζόμενου υπαλληλικού προσωπικού, αλλά και η μεγέθυνση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης (π.χ. ακριβές μετεγκαταστάσεις κτιρίων κ.α.). Την στιγμή, μάλιστα, που το ταμειακό έλλειμμα της εν λόγω εταιρείας είχε σκαρφαλώσει στα 62,8 εκ. ευρώ για το 2016 και το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνει είναι περίπου 7%, διογκώνονται με ενέργειες της διοίκησης οι συνολικές της δαπάνες. 

            Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες των εργαζομένων για στελέχωση των διοικήσεων της μητρικής (ΕΛΤΑ Α.Ε.) και της θυγατρικής εταιρείας (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.) με καθαρά κομματικά κριτήρια και χωρίς  αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στον εν ισχύ υπηρεσιακό κανονισμό. Τέλος, πραγματοποιούνται, σε καθημερινή βάση,  μεταθέσεις υπαλλήλων, οι οποίες και έχουν ως αποτέλεσμα την επιχειρησιακή αποδυνάμωση των μονάδων διανομής και των καταστημάτων εξυπηρέτησης πελατών των ΕΛΤΑ.

           

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο Υπουργός:

  • Ποιες ενέργειες θα ληφθούν, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας της «ΕΛΤΑ Α.Ε.»;
  • Πότε θα εκταμιευθούν τα 45 εκ. ευρώ για την περίοδο 2013-15 (15 εκ. ανά έτος) που έχουν δεσμευθεί από τον κρατικό Προϋπολογισμό και προορίζονται για τα ΕΛΤΑ;
  • Πότε θα προχωρήσει η «ΕΛΤΑ Α.Ε.» στην απόδοση προς την ΔΕΗ Α.Ε. των εισπραχθέντων -από πελάτες της τελευταίας- ποσών;  
  • Ποια μέτρα θα ληφθούν για να αντισταθμιστεί η πρόσφατη απώλεια ευρωπαϊκών πόρων, λόγω της χαμηλής ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών των τελευταίων ετών;
  • Ποιες οι ενέργειες για την συντήρηση και εν γένει βιωσιμότητα του Δικτύου Λιανικής και Εξυπηρέτησης Πελατών των ΕΛΤΑ;
  • Πόσοι ήταν συνολικά οι απασχολούμενοι στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ανά κατηγορία (αποσπασμένοι υπάλληλοι ΕΛΤΑ, ειδικοί συνεργάτες, ενοικιαζόμενο υπαλληλικό προσωπικό) έως 1/1/2017 και πόσοι είναι έως σήμερα;
  • Ποιο το ύψος των ετήσιων διοικητικών και λειτουργικών δαπανών των ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ;

 

 

Κατεβάστε την ερώτηση εδώ.