Θέμα: Διαχείριση κονδυλίων Υπ. Εθνικής Άμυνας σχετικά με μεταναστευτικό - προσφυγικό

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των προγραμμάτων και κατά συνέπεια και των κονδυλίων, που αφορούν το μεταναστευτικό - προσφυγικό.

Είναι επίσης γνωστό ότι η Ε.Ε. έχει θέσει στην διάθεση της χώρας μας μεγάλα χρηματικά ποσά, ακριβώς για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, μεγάλο μέρος των οποίων όμως εξακολουθεί να παραμένει αναξιοποίητο.

Κατόπιν των ανωτέρω εκτιμάται, ότι το Υ.ΕΘ.Α., μετά την αρχική διαχείριση των προβλημάτων και την διάθεση των απαιτουμένων κονδυλίων από τα δικά του διαθέσιμα, θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. για την εκταμίευση των αντιστοίχων ποσών και την κάλυψη - επιστροφή των ήδη διατεθέντων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό,  χρημάτων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Πόσα είναι τα διατεθέντα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατά τα έτη 2015, 2016, 2017 και τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους ποσά ανά έργο, δομή, προμήθεια  και δραστηριότητα;
  • Για πόσα από τα χρήματα αυτά έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να εκταμιευθούν - επιστραφούν τα χρήματα αυτά στον κρατικό προϋπολογισμό;
  • Πόσα χρήματα, που αντιστοιχούν σε ποσά που δαπάνησε το Υπ. Εθνικής Άμυνας, μας έχει επιστρέψει μέχρι τώρα η Ε.Ε.;

 

 

Κατεβάστε την ερώτηση εδώ.