«Πρωτοφανής η επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη ναυπήγηση πλοίων»


Την πρωτοφανή επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη ναυπήγηση πλοίων, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπεύθυνος του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΝΔ, Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρει ότι, ενώ ήδη από την 1η Απριλίου του 2018 επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ ορισμένες κατηγορίες πλοίων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, σε νέο προσχέδιο απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται ρητά ότι σε όσα πλοία δε διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα δε θα χορηγούνται απαλλαγές «από το ΦΠΑ παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, καθώς και από το ΦΠΑ παράδοσης ή εισαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τον εφοδιασμό τους».

 Όπως υπογραμμίζει ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας, ΦΠΑ θα επιβάλλεται, από εδώ και στο εξής, «σε συγκεκριμένους τύπους πλοίων, που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και πλέουν αποκλειστικά στα ελληνικά ύδατα λ.χ. μικρά φέρι μποτ, παντόφλες, ημερόπλοια κ.ά.», αλλά και σε πλοία που πραγματοποιούν συγκεκριμένους πλόες (π.χ. Σαρωνικού και Αργολικού).

Κλείνοντας, ο κ. Βαρβιτσιώτης, απευθυνόμενος προς τους αρμόδιους Υπουργούς,  ερωτά για τις πρωτοβουλίες που θα λάβουν, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στον ελληνικό ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο.

.

(Επισυνάπτεται η Ερώτηση)

 

Θέμα: «Πρωτοφανής η επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην ναυπήγηση πλοίων»

            Η διατήρηση της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα πρέπει να αποτελεί ευθύνη και προτεραιότητα για την εκάστοτε Κυβέρνηση. Οι  -μέχρι στιγμής- νομοθετικές, ωστόσο, πρωτοβουλίες και αποφάσεις της ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων βρίσκονται στο αντίποδα αυτής της εθνικής αναγκαιότητας.

            Συγκεκριμένα, η εξόντωση του χειμαζόμενου κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από την 1η Απριλίου του 2018, ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4514 (ΦΕΚ 14 Α’/30.01.18), καθώς με το αρ. 27 παρ. 1 του εν λόγω νόμου, επιβλήθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

            Επιπλέον, σε νέο προσχέδιο απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας», κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση η «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, καθώς και για τον ΦΠΑ παράδοσης ή εισαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά τον εφοδιασμό τους.

            Μάλιστα, ΦΠΑ επιβάλλεται, από εδώ και στο εξής, σε συγκεκριμένους τύπους πλοίων, που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και πλέουν αποκλειστικά στα ελληνικά ύδατα λ.χ. μικρά φέρι μποτ, παντόφλες, ημερόπλοια κ.ά. Σαν να μην έφτανε αυτό, η διυπουργική απόφαση ορίζει ότι συγκεκριμένοι πλόες (π.χ. Σαρωνικού και Αργολικού) δεν θα λογίζονται, πλέον, ως «ταξίδια ανοιχτής θάλασσας» και, επομένως, τα πλοία που τους πραγματοποιούν μετατρέπονται σε αντικείμενο επιβολής ΦΠΑ.

            Αποτέλεσμα αυτών των άδικων διατάξεων θα είναι η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του νησιωτικού πληθυσμού και, ειδικότερα, του κοινού της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, στις πλάτες του οποίου θα μετακυληθεί ο αυξημένος ΦΠΑ. Τέλος, οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν συνθήκες άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των πλοίων του ελληνικού και αυτών του εξωκοινοτικού νηολογίου, γεγονός που θα οδηγήσει, μοιραία, πληθώρα παλιών και νέων ναυπηγημάτων εκτός ελληνικής σημαίας.

           

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

  • Προτίθενται να οριστικοποιήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή, ως έχει, το συγκεκριμένο προσχέδιο απόφασης;
  • Σε αυτήν την περίπτωση, ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν, προκειμένου να αντιστραφούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στον ελληνικό ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο;