Στην διακοινοβουλευτική επιτροπή παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών Ασφάλειας επεσήμανα την ανάγκη για καλύτερη αντιμετώπιση της ανασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών λόγω της παράνομης μετανάστευσης.

Πρότεινα την εκτεταμένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Europol, της Frontex αλλά και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ασύλου EASO.

Η αντιμετώπιση της αύξησης της ακροδεξιάς και του Ευρωσκεπτικισμού δεν θα γίνει με ευχολόγια, αλλά με πολιτικές που θα κάνουν τον Ευρωπαίο να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του.