Το «ράβε – ξήλωνε» φαίνεται ότι αποτελεί το σήμα κατατεθέν της πολιτικής που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ειδικά στον χώρο της ναυτιλίας. Δύο μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΥΕΝ ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι προωθεί κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία θα κηρύσσεται μη εκτελεστή η απόφαση που είχε υπογράψει ο προκάτοχος του για την λειτουργία ιδιωτικού λιμανιού στον Σκαραμαγκά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 702/2003 απόφαση του, απέρριψε τις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί για την λειτουργία του και απεδέχθη πλήρως την κοινή υπουργική απόφαση που είχε υπογράψει ο πρώην ΥΕΝ με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Επειδή με τις γενικόλογες τοποθετήσεις για ασφαλή, φιλικά και ποιοτικά λιμάνια δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις που να δικαιολογούν τις συγκεκριμένες παλινωδίες της κυβέρνησης, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Με ποια λογική αποφάσισε να κηρύξει μη εκτελεστή την επίμαχη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία ιδιωτικών λιμένων; 2. Πότε η κυβέρνηση υπηρετούσε την νομιμότητα; Όταν ο πρώην υπουργός Υπουργός υπέγραφε την απόφαση ή όταν ο νυν την ανακαλούσε;