Εδώ και αρκετό καιρό επικρατεί έντονος προβληματισμός στους συνταξιούχους ναυτικούς επειδή το ΝΑΤ ζητεί να έχει πρόσβαση στην κίνηση των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι επίσημες καταγγελίες κάνουν μάλιστα λόγο για παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων ναυτικών. Συγκεκριμένα στην εξουσιοδότηση προς το ΝΑΤ που καλούνται να υπογράψουν οι συνταξιούχοι ναυτικοί αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Να ζητεί από την Emporiki Bank η οποία εντέλλεται να παρέχει σε αυτό κάθε πληροφορία σχετική με την κίνηση του λογαριασμού αυτού, στην περίπτωση που το υπόλοιπό του είναι ανεπαρκές για την επιστροφή των αχρεωστήτως πιστωθέντων ποσών. Η παρούσα πληρεξουσιότητα η οποία ταυτόχρονα αποτελεί εντολή προς την Emporiki Bank η οποία και εξουσιοδοτείται για την χρέωση του παρακάτω λογαριασμού, ισχύει και μετά το τέλος της ζωής μας καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 223 και 726 Α.Κ.»!!! Επειδή το συγκεκριμένο πρόβλημα και οι αντιρρήσεις των συνταξιούχων ναυτικών έχουν εκφραστεί εδώ και αρκετό καιρό αλλά η Διοίκηση του ΝΑΤ δεν φαίνεται διατεθειμένη να αναζητήσει μια άλλη λύση για την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλονται από παραδρομή ή λάθος, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Εάν θα ζητήσει από την Διοίκηση του ΝΑΤ, να ανακαλέσει την επίμαχη εξουσιοδότηση που αποτελεί παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και βέβαια να μειώσει τα λάθη της σε ότι αφορά την καταβολή των συντάξεων;