Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027) είναι ο επταετής Προϋπολογισμός της Ε.Ε. και το μέσο αναδιανομής και ανάπτυξης για τις χώρες της Ευρώπης. Νέες πολιτικές προτεραιότητες, καθοριστικές για το μέλλον των πολιτών, αναδεικνύονται στο νέο πλαίσιο και η Ελλάδα καλείται να τις ενισχύσει και να τις προωθήσει. Καθώς η χώρα βγαίνει από μια δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικής ύφεσης, το διακύβευμα του νέου Προϋπολογισμού της Ένωσης για την περίοδο 2021–2027 είναι ακόμη πιο κρίσιμο, αφού το αποτύπωμά του θα είναι καθοριστικό για το παραγωγικό της μοντέλο την επόμενη δεκαετία και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει ανοικτή η συζήτηση για την κατανομή των κονδυλίων στις πολιτικές, με αιχμή τη διαπραγμάτευση που αφορά τις πολιτικές που παραδοσιακά ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Τις πολιτικές, δηλαδή, της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που διαχρονικά αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε το επίπεδο χρηματοδότησης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και να διαπραγματευθούμε για τα καλύτερα δυνατά οφέλη σχετικά με την Πολιτική Συνοχής, μετά την κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ της χώρας μας κατά την περίοδο της κρίσης, κατά 25%. Αυτή είναι, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην Ευρώπη που ανακαθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητές της.

 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ε.Ε. και κοινωνική συνοχή με Προϋπολογισμό που συνεχώς συρρικνώνεται και δεν αντανακλά τη σημερινή άνιση ανάπτυξη των κρατών της Ένωσης.

 

Η πιθανή αποχώρηση της Βρετανίας, βεβαίως, μειώνει τα κονδύλια του Προϋπολογισμού και το δεδομένο αυτό φέρνει νέες προκλήσεις και νέα ισορροπία δυνάμεων στους καθαρούς εισφορείς του Προϋπολογισμού. Οι νέες προκλήσεις, όμως, πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μία δίκαιη και ισότιμη βάση για όλους.

 

Η τόνωση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων, η άμβλυνση του χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών του Βορρά και των λιγότερο αναπτυγμένων του Νότου, η προσφυγική κρίση, η έρευνα και καινοτομία, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και η προσέλκυση επενδύσεων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα είναι στην πόρτα μας και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαπραγμάτευση για τον νέο Κοινοτικό Προϋπολογισμό θα είναι εθνικά κρίσιμη, αλλά σίγουρα όχι εύκολη.