Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δέχθηκε σήμερα, 26 Ιουλίου, εθιμοτυπική επίσκεψη από την Πρέσβυ της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, κα Iveta Hricová, επί τη ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του. 

 

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, λόγω του επικείμενου Brexit, του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του μεταναστευτικού ζητήματος.

 

Όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει μεγαλύτερη αύξηση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής που της αναλογούν, δεδομένου ότι η χώρα μας, κατά την πρόσφατη κρίση, επλήγη όσο κανένα άλλο κράτος-μέλος, με συνέπεια την απώλεια περίπου του 25% του ΑΕΠ της. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε το ζήτημα της πίεσης που ασκεί η άτυπη ομάδα «Φίλοι της Συνοχής», για την αύξηση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

 

Ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα, ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε τη σημασία δημιουργίας ενός κοινού μηχανισμού αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών και της ισότιμης κατανομής βαρών εντός του πλαισίου της ΕΕ, όπου κάθε κράτος-μέλος θα συμμετέχει με βάση το ΑΕΠ, τον πληθυσμό του και άλλα κριτήρια. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε την ανάγκη προώθησης της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής.

 

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε πως πρέπει να υπάρξει συνεργασία της Ελλάδας με τις χώρες του Visegrad και συμφώνησε για την πραγματοποίηση διμερούς συνάντησης με τον ομόλογό του, στην Ελλάδα, τον προσεχή Σεπτέμβριο.