Η Ελλάδα επιστρέφει με όραμα για την Ευρώπη

Μετά από δέκα χρόνια κρίσης, η Ελλάδα επιστρέφει πιο ενεργά στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτοιμη να διαδραματίσει ένα ρόλο πιο ενεργό και δυναμικό, με όρεξη για μία νέα Ελλάδα και μία νέα Ευρώπη. Μια Ευρώπη που, κι εκείνη επίσης, μετά από διαδοχικές κρίσεις, έλαβε το ηχηρό μήνυμα των ψηφοφόρων μας, ότι θέλουν μια Ένωση πιο αποτελεσματική και ισχυρή, πιο ασφαλή και πιο κοινωνικά δίκαιη.

 

Για να πετύχουμε, όμως, αποτελέσματα πρέπει να εφαρμόσουμε χωρίς καθυστέρηση νέες, ρηξικέλευθες πολιτικές.

 

Ως πρωταρχικό πυλώνα πολιτικής θέτουμε την σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. H ενεργειακή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα μπορούσε ως το 2030, πλήρως αυτόνομη ενεργειακά χάρη στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, να εξάγει φθηνό ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή της.

 

Παράλληλα, αναδεικνύουμε ένθερμα τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τον περιορισμό της διαφυγής ταλέντων από την ΕΕ, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα. Είναι αναγκαίο καταστήσουμε την ΕΕ παγκόσμιο πόλο έλξης για τα καλύτερα ταλέντα μας, που σήμερα έχουν εκπατρισθεί.

Επιπλέον, απέναντι στην πρόκληση της ασφάλειας, η ενίσχυση των τομέων μετανάστευσης, ασύλου, εσωτερικής ασφάλειας και φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης οφείλουν να αποτελέσουν προτεραιότητα της Ένωσης. Η FRONTEX θα έπρεπε ήδη να διαθέτει 10.000 συνοριοφύλακες, ενώ όλα τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται υπό τη διαχείριση ενός κεντρικού ευρωπαϊκού φορέα χρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκά κονδύλια.

 

Όσο αφορά στον αμυντικό τομέα, πρέπει να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Κατ’ αρχάς, το πρόσθετο επιχειρησιακό κόστος που βαραίνει χώρες που διαθέτουν ίδιες δυνάμεις θα πρέπει να το επιμερίζονται όλα τα κράτη μέλη αναλογικά προς το ΑΕΠ τους, ώστε να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες δυνατότητές μας, όπως τα Battlegroups. Θα πρέπει επίσης να αρχίσει η διαδικασία για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων ανάπτυξης οπλικών συστημάτων της ΕΕ για τη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής στρατιωτικής δύναμης. Η δημιουργία μιας Γενικής Διεύθυνσης Άμυνας που θα υποστηρίζει τον αρμόδιο Επίτροπο θα επιτρέψει ομοίως στον Ύπατο Εκπρόσωπο να επικεντρωθεί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

 

Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων είναι αναγκαίο να ολοκληρώσουμε εντός του έτους τη διαπραγμάτευση για ένα ισχυρό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα εξασφαλίζει τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.


Το 2021 η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της ελληνικής Επανάστασης, που, όπως και η ελληνική αντίσταση στο ναζισμό, ήταν ευρωπαϊκή υπόθεση. Ήταν το πρώτο πλήγμα στο οπισθοδρομικό ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα μετά τη Γαλλική Επανάσταση και η έμπνευση για πανευρωπαϊκά κινήματα ανεξαρτησίας. Θα άρμοζε, λοιπόν, το 2021 να γιορτάσουμε την απαρχή μιας νέας Ελλάδας και μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Είναι στο χέρι μας.