Θέλουμε να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο, που θα σέβεται τις αξίες, παραδόσεις και ιδιαιτερότητες της κάθε πλευράς, συμβάλλοντας σε ένα μέλλον συνεργασίας και κατανόησης.

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, στο 8ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ για τα 40 χρόνια λειτουργίας του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, ανακοίνωσα την θεσμοθέτηση της business VISA.

Mια νέα μορφή επιχειρηματικής θεώρησης η οποία θα μπορεί να χορηγείται σε ξένους επιχειρηματίες κατόπιν πρόσκλησης από τους Έλληνες συνεργάτες τους, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη φιλοξενία και τη διαμονή τους.

Η Ελλάδα είναι το δεύτερο κράτος μέλος της Ε.Ε που θα θεσμοθετήσει τη business visa μετά την Ιταλία.