Η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως και από την Ευρώπη. Δε θα μπορούσε, άλλωστε, αφού είναι μέρος της ιστορικής της διαδρομής. Και παραμένει πάντα ένας σταθερός σύμμαχος και φίλος της Ελλάδας.

 

Το Brexit που αποτελεί ιστορικών διαστάσεων γεγονός, σίγουρα δεν αποτελεί μια εξέλιξη που μας χαροποιεί. Ούτε ως Έλληνες ούτε ως Ευρωπαίους. Η οριστικοποίηση της αποχώρησης ανοίγει, ωστόσο, και τον δρόμο, για να ξεκινήσει άμεσαμέσα στην Ένωση, ένας ανοιχτός, ειλικρινής και θεσμικός Διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης, τη διαδικαστική και ουσιαστική της μεταρρύθμιση.

 

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει την εξέλιξη αυτή εδώ και καιρό. Ήδη από το καλοκαίρι, στο Υπουργείο Εξωτερικών, οργανώσαμε τον θεσμικό διάλογο με πολίτες, επιχειρηματίες και κοινωνικούς φορείς για τη διαχείριση όλων των επιμέρους θεμάτων που προκύπτουν στις συναλλαγές τους με τη Μ. Βρετανία. Συντονίσαμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης τεχνικά, διοικητικά, επιχειρησιακά και οργανωτικά στη βάση ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Έχοντας δε σαφή εικόνα των προκλήσεων του Brexit για την αγορά και την κοινωνίαστις αρχές του έτους, προχωρήσαμε σε ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση των κρισιμότερων παραμέτρων. Με τον ν. 4652/2020, τον πρώτο νόμο που ήρθε στη Βουλή φέτος, ρυθμίσαμε ζητήματα διαμονής, ασφάλισης και περίθαλψης των Βρετανών πολιτών, διευθετήσαμε θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού, τουριστικού, ασφαλιστικού και μεταφορικού τομέα και φροντίσαμε για τη στελέχωση των ελληνικών τελωνειακών αρχών, που θα επιβαρυνθούν σημαντικά μετά το Brexit.

 

Οπωσδήποτε οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για τη διαχείριση αυτής της καινούριας για όλους πραγματικότητας δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, θέτοντας το διοικητικό μηχανισμό στη διάθεσή των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων και προασπίζοντας αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ίδιων και της ελληνικής οικονομίας. 

 

Με αμοιβαιότητα, ευελιξία και συνεργατικό πνεύμα, πιστεύουμε ότι οι διμερείς μας σχέσεις δε θα υπολείπονται της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας που είχαν μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε σε ένα κοινό και ασφαλές μέλλον, όπως αρμόζει στη φιλία των δύο χωρών, και είμαστε βέβαιοι ότι το ιστορικό και πολιτικό βάθος των σχέσεών μας θα αποτελέσει την κατάλληλη πυξίδα προς αυτό. Όπως προφητικά είπε και ο Winston Churchill, άλλωστε, «όσο πιο πίσω κοιτάζεις στο παρελθόν, τόσο πιο μπροστά στο μέλλον βλέπεις».