Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν συλλογικές απαντήσεις

 

Η πανδημία έφερε την ανθρωπότητα ενώπιον υπαρξιακών φόβων, σημαντικών διλημμάτων και μεγάλων προκλήσεων.

Από την στιγμή που ξέσπασε ο COVID-19 ήταν μία μεγάλη πρόκληση για όλους μας, τις κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα, τα εθνικά συστήματα υγείας, τις κοινωνίες, τις οικογένειες.    

Οι επιπτώσεις αυτής της υγειονομικής κρίσης είναι πρωτοφανείς, αν αναλογιστεί κανείς τον θλιβερό απολογισμό ανθρώπινων ζωών, ιδίως σε περίοδο ειρήνης.

Η προστασία ανθρώπινης ζωής ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Όπως είπε και ο Πρωταγόρας, «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος».

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αποφασίσαμε να τεθεί η ανθρώπινη ζωή υπεράνω της οικονομικής δραστηριότητας. Και αυτό κάναμε – με επιτυχία – στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά, η πανδημία αυτή δεν αποτελεί απειλή μόνο για την ανθρώπινη ζωή. Αποδείχτηκε ότι δεν είναι ευάλωτοι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα κράτη, οι οργανισμοί, τα θεσμικά όργανα, οι  οικονομίες. Αποτελεί, επίσης, απειλή για τις αξίες του δημοκρατικού πολιτισμού μας.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας επηρεάζουν αναπόφευκτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας δημοκρατικής κοινωνίας, που διέπεται από το κράτος δικαίου.

Για να προστατευτεί το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία ως δημόσιο αγαθό, χρειάστηκε να επιβληθούν περιορισμοί στην άσκηση μιας σειράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτό της ελευθερίας κίνησης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αποφασίσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αρχές της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου να βρεθούν στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ξεκίνησε επίσημα την Παρασκευή και θα διαρκέσει έξι μήνες. Θα είναι μία δυναμική, επίκαιρη και κυρίως ψηφιακή Προεδρία (E-Chairmanship).

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε μία σειρά από θεματικές προτεραιότητες, που συνδέονται με τη νέα γενιά, όπως είναι: η εκπαίδευση και ο δημοκρατικός πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή, τα παιδιά ως ευάλωτα άτομα (ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες, παιδιά ενώπιον του κινδύνου της φτώχειας, παιδιά θύματα εμπορίας, παιδιά θύματα σεξουαλικής βίας, παιδιά που υφίστανται τη βία, παιδιά με αναπηρίες) και το δικαίωμα των νέων γενεών να επωφεληθούν από την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα που είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1949, την τελευταία φορά που άσκησε την Προεδρία ήταν το 1998. Είναι σημαντικό, ότι η σημερινή Ελληνική Προεδρία συμπίπτει με τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Νοεμβρίου, προγραμματίζεται η διοργάνωση της 130ης Συνόδου της Επιτροπής των Υπουργών. Στόχος είναι η υιοθέτηση μίας Διακήρυξης, που θα έχει σαν θέμα τις επιπτώσεις της πανδημίας στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Σε αυτές τις στιγμές, που η Ευρώπη δοκιμάζεται, είναι στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να βγει από αυτή την κρίση πιο δυνατή. Είναι καιρός για αλληλεγγύη. Γιατί οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν συλλογικές απαντήσεις. Για να πετύχουμε, όμως, σε αυτή τη μάχη, χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη των πολιτών, προωθώντας τις αρχές και τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης.