Να δοθεί η δυνατότητα σε εν ενεργεία πλοιάρχους να μετάσχουν σε μεταπτυχιακά πρόγραμματα που έχουν αντικείμενο αποκλειστικά την «Ναυτιλία» ζητά με την υπ. Αρθμ. 7142/ 04.12.2003 ερώτηση του στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Συγκεκριμένα αναφέρει: Το 2001, δόθηκε η έγκριση λειτουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στον τομέα της «Ναυτιλίας» του Τμήματος «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιά. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά έως τις 4 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, οπότε η Γενική Συνέλευση του τμήματος «Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου αποφάσισε τη διακοπή των σπουδών για 54 μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν ήδη περατώσει επιτυχώς τα τρία εξάμηνα των σπουδών τους και ευρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας. Από τους φοιτητές αυτούς οι 22 είναι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού και έχουν αποφοιτήσει από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, δηλαδή έχουν περατώσει επιτυχώς έξι εξάμηνα εντατικών σπουδών και έχουν πραγματοποιήσει και δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης σε πλοία. Η Γενική Συνέλευση πήρε την απόφαση αυτή υποστηρίζοντας, ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι είτε απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., είτε απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς ο προπτυχιακός τους τίτλος δεν τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Επειδή ο σκοπός της λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προάγει διεπιστημονικά τις γνώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία (ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λιμάνια, ναυπηγεία), να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στον τομέα της ναυτιλίας και να καταρτίσει στελέχη για τη δημόσια διοίκηση και τους εξαρτώμενους από το κράτος ναυτιλιακούς οργανισμούς και υπηρεσίες, αναρωτιέται κανείς πως μπορούν να εξαιρεθούν από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που στηρίζουν τόσον την ελληνική ναυτική βιομηχανία, όσον και την ναυτιλία γενικότερα. Ακόμη και ίσως το πλέον τραγικό είναι, ότι από την επιπόλαιη συμπεριφορά κάποιων, οι φοιτητές που βρέθηκαν ξαφνικά εκτός προγράμματος, έχουν ήδη χάσει δύο χρόνια από τη ζωή τους, πήραν αναβολή από το στρατό και έχουν καταβάλει ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό για δίδακτρα. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Πως είναι δυνατόν οι εν ενεργεία πλοίαρχοι του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού, να αποκλείονται από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο αποκλειστικά την «Ναυτιλία»; 2. Πως είναι δυνατόν οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ενώ γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλά και γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού, να μην γίνονται δεκτοί στα ελληνικά Πανεπιστήμια; 3. Πως θα διαφυλάξει η Κυβέρνηση το κύρος και το επίπεδο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού;