¶ρθρο στην "Ημερησία" Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνον δεν επιβαρύνει την Εθνική Οικονομία αλλά αντίθετα συμβάλλει στην περαιτέρω προώθησή της, αν αναλογισθεί κανείς ότι μέσα στο 2003 η εισροή κεφαλαίου ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια Ευρώ. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο που είναι πολλαπλάσιο από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν το αξιοποίησαν ώστε να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Πειραιά ούτε προσπάθησαν να το μεγιστοποιήσουν. Μέσα σε τέσσερα χρόνια άλλαξαν τρεις διαφορετικοί υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας. Όλοι τους υποσχέθηκαν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής σημαίας αλλά κανείς δεν φρόντισε να την προωθήσει στην πράξη. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι από τα 3500 Ελληνόκτητα πλοία μόνο τα 750 είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό νηολόγιο. Ότι η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα φθίνει και ότι από τις 58.000 θέσεις εργασίας που υπήρχαν το 1980 για τους Έλληνες ναυτικούς σήμερα έχουν συρρικνωθεί στις 18.500. Επίσης το ΝΑΤ από κερδοφόρο έχει καταστεί ένα βαθύτατα προβληματικό ταμείο με χρέη που ξεπερνούν τα 200 δις δρχ. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 25% των νέων ναυπηγήσεων καμία νέα παραγγελία δεν έχει δοθεί σε Ελληνικά Ναυπηγεία Η ανεργία στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη να φτάνει σήμερα το 70%. Η πολιτική που ακολουθήθηκε για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές ήταν και αυτή λανθασμένη. Η χώρα μας απειλείται με παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο ενώ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυξήθηκαν έως και 30% μέσα σε 3 χρόνια χωρίς να λυθούν τα συγκοινωνιακά προβλήματα των νησιών. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει άλλος στόχος από το να συνδέσουμε την Ελληνική Ναυτιλία με την Εθνική οικονομία. Στόχος μας αλλά και προτεραιότητα μας είναι να καταστήσουμε τον Πειραιά ένα Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο. Από την ναυτιλία έχουμε μόνο να κερδίσουμε και όχι να χάσουμε. Πρέπει επιτέλους να αφήσουμε πίσω τις ιδεοληψίες που μας κράτησαν καθηλωμένους επί σειρά ετών και να δούμε τι συμφέρει τον τόπο. Να δούμε πως κινήθηκαν άλλες χώρες με μικρότερη ναυτιλιακή παράδοση και να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ένα παράδειγμα είναι αρκετό για να κατανοήσουμε το μέγεθος των ευκαιριών που υπάρχουν και οι οποίες δεν αξιοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Η Μ. Βρετανία έχει ένα άρτιο και αξιόπιστο σύστημα παροχής υπηρεσιών στη διεθνή ναυτιλία που εξασφαλίζει 250.000 θέσεις εργασίας την στιγμή που κατέχουν μόνο το 1,2% του παγκόσμιου στόλου. Αντίθετα στην χώρα μας οι θέσεις εργασίας στην στεριά είναι λιγοστές την στιγμή που ο υπό Ελληνική διαχείριση στόλος αντιπροσωπεύει το 18% του παγκόσμιου στόλου. Στη Νέα Ναυτιλιακή πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία δεν περιλαμβάνονται ανέφικτοι στόχοι. Θέλουμε η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών πλοίων να συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ασφάλεια, την ποιότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γι΄ αυτό προτείνουμε: 1. Σύγχρονο και ανταγωνιστικό εθνικό νηολόγιο ώστε να εγγραφούν σε αυτό περισσότερα πλοία. 2. Στρατηγικές αποφάσεις για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και τόνωσης της ναυτεργασίας. 3. Αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού ως τίτλου ισότιμου των ΑΕΙ. 4. Σύγχρονες αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι οποίες θα προωθούν τον υγιή ανταγωνισμό στις κύριες γραμμές του Αιγαίου. 5. Βελτίωση των Λιμενικών υποδομών της νησιωτικής Ελλάδας οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. 6. Κίνητρα και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στον Πειραιά. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας στοιχειώδους ασφαλιστικής αγοράς, η περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης ναυτιλιακής δικηγορίας, η μετεξέλιξη των τμημάτων επίλυσης ναυτικών διαφορών σε αμιγώς ναυτικών δικαστηρίων κ.α. 7. Δυναμική εκπροσώπηση σε όλα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να υπηρετούνται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της Ελληνικής Ναυτιλίας. 8. Σύγχρονο Λιμενικό Σώμα με νέες αρμοδιότητες και αποτελεσματικές υποδομές. 9. Αποτελεσματική στήριξη του κλάδου της Ελληνικής κρουαζιέρας. 10. Απελευθέρωση των δυνάμεων του θαλασσίου Τουρισμού με έμφαση στη δημιουργία των σύγχρονων μαρινών. Απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα για την Ελληνική Ναυτιλία και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εκφράσει έναν αξιόπιστο προγραμματικό λόγο. Επιχείρησε μάλιστα για μια ακόμη φορά να παραπλανήσει τη ναυτιλιακή κοινότητα παρουσιάζοντας ως προτάσεις ορισμένες πολιτικές που ήδη έχουν αποφασιστεί και τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Αντίθετα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πιστή στις δυνατότητες του Έλληνα επιχειρηματία και του ναυτικού Στόχος μας και φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους της θάλασσας αυτά που τόσα χρόνια το Ελληνικό κράτος τους έχει στερήσει: την αναγνώριση και πάνω από όλα την βοήθεια ώστε να τονώσουν την δραστηριότητα τους και να την συνδέσουν με την Ελληνική οικονομία.