Συμπληρώνονται φέτος σαράντα χρόνια από το Α’ Ναυτιλιακό Συνέδριο και μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες τα «Ποσειδώνια» απεικονίζουν με τον πλέον πιστό τρόπο η δύναμη της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Η επιλογή της «Απογευματινής» να επιμεληθεί την έκδοση ειδικού αφιερώματος για τον θεσμό των «Ποσειδωνίων» που έχει καταξιωθεί διεθνώς σαν η μεγαλύτερη, σε παγκόσμιο επίπεδο, ναυτιλιακή εκδήλωση ασφαλώς αποτελεί θετικό γεγονός καθώς είναι βέβαιο ότι μέσα από τις σελίδες του θα αναδειχθεί η δυναμική του Ελληνισμού και της χώρας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Είναι αλήθεια ότι οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές απόψεων για τον ρόλο της εμπορικής Ναυτιλίας γίνονται τις περισσότερες φορές στη σκιά τραγικών γεγονότων που δημιουργούν τα ναυτικά ατυχήματα και πολύ σπάνια αναπτύσσεται ένας ουσιαστικός διάλογος για τα προβλήματα της Ελληνικής Ναυτοσύνης αλλά και τις προοπτικές αυτού του κλάδου που προσφέρει ετησίως συνάλλαγμα ύψους 9 δις Ευρώ στην Ελληνική οικονομία. Και μόνο το γεγονός ότι αυτό το ποσό, είναι πολλαπλάσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων που εισρέουν στην χώρα μας ετησίως, επιβάλλει να επαναπροσεγγίσουμε μέσα από τα «Ποσειδώνια» την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και να κοιτάξουμε εκτός από τους κινδύνους και τις τεράστιες ευκαιρίες και προοπτικές που έχει η χώρα από την πρωτοκαθεδρία της στη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι συνθήκες για την ανάπτυξη ενός γόνιμου πολιτικού διαλόγου είναι ευνοϊκές. Η πολιτική αλλαγή που συνετελέσθει στις 7 Μαρτίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ν.Δ. είναι σταθερά προσηλωμένη στην κατεύθυνση της στήριξης των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου δημιουργεί νέα δεδομένα για την στήριξη και ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Αν επιχειρήσουμε μια «μίνι» απογραφή των αποτελεσμάτων της πολιτικής που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ μπορούμε συμπερασματικά να επισημάνουμε: 1. Από τα 3500 Ελληνόκτητα πλοία μόνο τα 750 είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό νηολόγιο. 2. Ο κλάδος της κρουαζιέρας σχεδόν αφανίστηκε. 3. Η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα φθίνει, με αποτέλεσμα ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών να μειώνεται συνεχώς. 4. Η πλειοψηφία των επαγγελματικών τουριστικών σκάφων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένα σε ξένα νηολόγια. Συγκεκριμένα από τα 6500 σκάφη, μόνο τα 3000 φέρουν την Ελληνική σημαία. 5. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 25% των νέων ναυπηγήσεων καμία νέα παραγγελία δεν έχει δοθεί σε Ελληνικά Ναυπηγεία 6. Η ανεργία στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη φτάνει σήμερα το 70%. 7. Εξίσου απογοητευτικά είναι και τα αποτελέσματα που επικρατούν στη στεριά. Αν και η χώρα μας αντιπροσωπεύει το 18% του παγκόσμιου στόλου, δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει και να αναπτύξει ένα αξιόπιστο σύστημα παροχής υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μ. Βρετανία, που κατέχει μόνο το 1,2% του παγκόσμιου στόλου μέσα από ένα τέτοιο σύστημα έχει δημιουργήσει περίπου 250.000 θέσεις εργασίας στην στεριά. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα είναι επιτακτική ανάγκη να εστιάσουμε την προσοχή μας και να προχωρήσουμε με αποκλειστικό γνώμονα και στόχο την επενασύνδεση της Ελληνικής Ναυτιλίας με την εθνική οικονομία Να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στον στόχο που τίθεται από όλους τους ναυτιλιακούς παράγοντες και ο οποίος δεν είναι άλλος από το να καταστήσουμε τον Πειραιά ένα Σύγχρονο Ναυτιλιακό Κέντρο. Γνωρίζοντας ότι από τη ναυτιλία έχουμε μόνο να κερδίσουμε και όχι να χάσουμε πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω την μικροπολιτική και τους δογματισμούς και να δούμε τι συμφέρει τον τόπο. Να δούμε πως κινήθηκαν άλλες χώρες με μικρότερη ναυτιλιακή παράδοση και να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στη Νέα Ναυτιλιακή πολιτική, που επιβάλλεται να ακολουθήσουμε, δεν περιλαμβάνονται ανέφικτοι στόχοι. Πρέπει η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών πλοίων να συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ασφάλεια, την ποιότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Γι΄ αυτό πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε εννέα παρεμβάσεις - τομές, που θα βγάλουν από το σημερινό αδιέξοδο την Ελληνική Ναυτιλία: 1. Δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού εθνικού νηολόγιου, ώστε να εγγραφούν σε αυτό περισσότερα πλοία. 2. Ριζική αναμόρφωση της πολιτικής για την προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την τόνωση της ναυτεργασίας. 3. Αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτουμε. Αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος του Πλοιάρχου και του Α’ Μηχανικού ως τίτλου ισότιμου των ΑΕΙ. 4. Σύγχρονες, αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι οποίες θα προωθούν τον υγιή ανταγωνισμό στις κύριες γραμμές του Αιγαίου. 5. Βελτίωση των Λιμενικών – τουριστικών υποδομών της νησιωτικής Ελλάδας, οι οποίες σήμερα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. 6. Κίνητρα και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων στον Πειραιά. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας στοιχειώδους ασφαλιστικής αγοράς, η περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης ναυτιλιακής δικηγορίας, η μετεξέλιξη των τμημάτων επίλυσης ναυτικών διαφορών σε αμιγώς ναυτικά δικαστήρια κ.α. 7. Δυναμική εκπροσώπηση σε όλα τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να υπηρετούνται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της Ελληνικής Ναυτιλίας. 8. Αποτελεσματική στήριξη του κλάδου της Ελληνικής κρουαζιέρας. 9. Απελευθέρωση των δυνάμεων του θαλασσίου Τουρισμού με έμφαση στη δημιουργία των σύγχρονων μαρινών. Για να αποδώσουν τα συγκεκριμένα μέτρα η πολιτεία οφείλει να εμπιστευθεί τις δυνατότητες του Έλληνα επιχειρηματία και του ναυτικού. Οι κομματικές αγκυλώσεις και οι παρωχημένες αντιλήψεις μόνο προβλήματα συσσώρευσαν και συνέβαλλαν ώστε η εμπορική ναυτιλία να αντιμετωπίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ως προβληματική επιχείρηση. Αν ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση τότε θα αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη και για την Ελληνική οικονομία αλλά και την κοινωνία.