Για την κυβέρνηση της Ν.Δ. ο Πειραιάς έχει διακριτό και σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για την πραγματική ανάπτυξη στην οποία στοχεύουμε. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι η προετοιμασία των Αγώνων δεν ωφέλησε όσο θα έπρεπε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Θα έλεγα μάλιστα ότι χάθηκε μια ευκαιρία για την θεαματική βελτίωση της λειτουργίας του. Η πόλη του Πειραιά είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας – τη ναυτιλία – και η κυβέρνηση έχει δώσει ήδη συγκεκριμένα δείγματα γραφής για την σημασία που αποδίδει σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας. Είναι πλέον σαφές ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτό το μεγάλο εθνικό κεφάλαιο. Χρέος όλων μας είναι να το προστατεύσουμε και για τον λόγο αυτό οφείλω να απονείμω τα εύσημα στον ΥΕΝ για την σθεναρή στάση που κράτησε απέναντι στις λογικές της ποινικοποίησης του ναυτικού επαγγέλματος που επεκράτησαν στην Ε.Ε. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να βάλουμε τις βάσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτος στόχος μας για την ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών και την δημιουργία νέων προοπτικών είναι να καταρτιστεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός για όλα τα λιμάνια της χώρας. Η πολιτεία οφείλει να καταγράψει τις προτεραιότητες της και να αποφασίσει τουλάχιστον για τα μεγαλύτερα λιμάνια ποιόν χαρακτήρα θέλει να έχουν. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός των λιμένων δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό το έλλειμμα στρατηγικής και για τον λόγο αυτό πρέπει το κράτος να καθορίσει το ίδιο τις χρήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε λιμένα και της ευρύτερης περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τους οδικούς άξονες, τις συνδυασμένες μεταφορές, ποια λιμάνια προορίζονται να εξυπηρετήσουν βιομηχανικές μονάδες κ.α. Δεύτερο βήμα είναι η ιδιωτικοποίηση χρήσεων στα λιμάνια της χώρας με την παραχώρηση χώρων. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ανάγκη να βάλουμε οριστικά στην άκρη τους δογματισμούς που συντηρούν ακόμα και τώρα στο προσκήνιο την αποτυχημένη λογική του «κράτους – επιχειρηματία». Η ιδιωτικοποίηση των χρήσεων είναι η μοναδική διέξοδος για την βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών αλλά και για την δημιουργία υγιών επιχειρηματικών μονάδων και νέων θέσεων εργασίας. Ειδικά για τον ΟΛΠ απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας, η βελτίωση του car terminal και του ΣΕΜΠΟ. Ειδικά για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων είναι αναγκαία να προχωρήσει η επέκταση του με αυτοχρηματοδότηση. Τρίτο βήμα είναι η ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Είναι καιρός να αναληφθούν πρωτοβουλίες σχετικά με τα προβλήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μόνο τότε θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και θα αναπτυχθούν μικρά και σύγχρονα ναυπηγεία που σήμερα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα μικρά σκάφη. Η χώρα μας σήμερα παρά τις στρεβλώσεις στο θεσμικό πλαίσιο διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους επαγγελματικών σκαφών. Πάνω από 3000 σκάφη φέρουν την Ελληνική σημαία. Γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει να είναι μακριά από τους στόχους μας η φιλοδοξία να καταστήσουμε το Πέραμα ένα καινούργιο Viareggio, δηλαδή ένα λιμάνι που θα πρωτοπορεί στην κατασκευή ποιοτικών σκαφών αναψυχής. Τέταρτο βήμα η υλοποίηση θεσμικών πρωτοβουλιών που θα καταστήσουν τον Πειραιά ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Υπολογίζεται ότι από τα 12 δις Ευρώ που εισρέουν στην χώρα μας υπό τη μορφή ναυτιλιακού συναλλάγματος μόνο το 1/3 δηλαδή τα 4 δις Ευρώ παραμένουν στην χώρα μας. Τα υπόλοιπα διοχετεύονται σε άλλες ναυτιλιακές και παραναυτιλακές δραστηριότητες υποστηρικτικές της Εμπορικής Ναυτιλίας που αγνοούνται επιδεικτικά από το Ελληνικό δημόσιο. Τέτοιες είναι: - Η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης ναυτικών εταιρειών και διαχείρισης ναυτικών κεφαλαίων μέσα από την δημιουργία νομικών σχημάτων που υπάρχουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. - Η ανάπτυξη μιας στοιχειώδους ασφαλιστικής αγοράς. - Η περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης ναυτιλιακής δικηγορίας σε συνδυασμό με την μετεξέλιξη των τμημάτων επίλυσης ναυτικών διαφορών σε αμιγώς ναυτικών δικαστηρίων. Το θέμα της μετεξέλιξης του Πειραιά σε ένα κέντρο διεθνούς ναυτιλιακής διαιτησίας έχει πλέον ωριμάσει. - Η συγκέντρωση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όλων των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την Ναυτιλία. - Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα. Η χώρα που κατέχει τα ηνία της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας θα πρέπει να διδάσκει αντί να διδάσκεται γύρω από της ναυτιλιακές δραστηριότητες. Πέμπτο και τελευταίο βήμα είναι να ανταποκριθούμε άμεσα στο διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την είσοδο ναυτιλιακών εταιρειών στο χρηματιστήριο. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι αποτρεπτικό για τέτοιου είδους εισαγωγές γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι δεν έχει εισαχθεί καμία εταιρία. Επίσης παράλληλα με την εισαγωγή πρέπει να δημιουργηθεί και πλαίσιο για την λειτουργία αγοράς παραγώγων της ναυτιλίας (futures devinatives κλπ.). Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν τάχιστα καθώς σήμερα η αγορά είναι ψηλά και καθιστά πολύ πιθανή την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ο Πειραιάς, η ελληνική Ναυτιλία οι ναυτικοί και οι ναυτεργάτες είναι πολλά και γνωστά σε όλους μας. Σπρώχνοντας αυτά τα προβλήματα κάτω από το χαλί όπως γινόταν επί σειρά ετών κανείς δεν κατάφερε τίποτα. Στον απολογισμό έχουμε να μετρήσουμε μόνο χαμένες ευκαιρίες και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι καιρός λοιπόν να στηρίξουμε κάθε δημιουργική προσπάθεια που είμαι βέβαιος ότι θα γίνει από την ηγεσία του ΥΕΝ για να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές δυνατότητες. Το ζητούμενο σήμερα για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας και νομίζω ότι η Ελληνική ναυτιλία που πρωταγωνιστεί παγκοσμίως μπορεί να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Φτάνει να απεγκλωβιστούμε από ιδεοληψίες που επί σειρά ετών υπονόμευσαν κάθε δημιουργική προσπάθεια.