Το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο όπως ακριβώς και τα χτυπήματα στην Μαδρίτη και την Νέα Υόρκη δεν συνιστούν μεμονωμένα γεγονότα. Η λεπτομερής και επιμελής προετοιμασία αυτών των χτυπημάτων έχει δημιουργήσει πλέον δυο ασφυκτικά δεδομένα, πρώτον την εμπέδωση ενός κλίματος αβεβαιότητας και φόβου και δεύτερον την αδυναμία των αρχών ασφαλείας να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες από τρομοκρατικές ενέργειες ευρείας κλίμακας. Η αδυναμία αυτή καθιστά αναγκαία την συγκρότηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αντιτρομοκρατικής πολιτικής η οποία όμως θα έχει όλες εκείνες τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες που θα εγγυώνται τις ελευθερίες των πολιτών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αθήνα που σε μια εποχή έξαρσης των τρομοκρατικών ενεργειών κατάφερε να διοργανώσει απόλυτα ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες έχει έναν ξεχωριστό λόγο και ρόλο στην οργάνωση αυτής της πολιτικής. Ο υψηλός δείκτης ασφάλειας που αισθανόμαστε στην Ελλάδα δεν είναι ένα προνόμιο που πρέπει να κρατήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό μας. Έχουμε χρέος ως εταίροι να τον μοιραστούμε μαζί με τους Ευρωπαίους που αισθάνονται ότι απειλούνται. Όμως και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να αφυπνιστούν και να αναζητήσουν τις πολιτικές εκείνες που θα καταστήσουν την Ευρώπη παράγοντα σταθερότητας και όχι μέρος της κρίσης. Αυτή η πολιτική πρέπει να αναζητηθεί τώρα. Πριν μεταφερθεί ολοκληρωτικά ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» στο έδαφος της Ευρώπης.