Είναι κοινά αποδεκτό ότι στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφιλοχωρούν έντονα ο κομματισμός, η συνδιαλλαγή και η διαφθορά. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο ο Συνήγορος του Πολίτη κατατάσσει τους ΟΤΑ στην πρώτη θέση των αδικοπραγούντων όπως και ότι πολλές φορές αποφάσεις δημοτικών αρχόντων καταπίπτουν από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας η οποία ελέγχει είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν προσφυγής την νομιμότητά τους. Τέλος ήδη τα ρεπορτάζ των εφημερίδων αναδεικνύουν το κατακλυσμό των γραφείων των μεγάλων κομμάτων από επίδοξους δημοτικούς άρχοντες που προσπαθούν να πείσουν ότι πρέπει να λάβουν την ισχυρή κομματική στήριξη. Η πρόταση για την καθιέρωση του 42% αντί για το ισχύον 50% (που οδηγεί πολλές φορές στην συνδιαλλαγή της δεύτερης Κυριακής) είναι αναμφισβήτητα σωστή. Αλλωστε αποτελεί συστατικό του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ που φιλοδοξεί να αλλάξει τα κακώς κείμενα στην χώρα. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον αρκεί η αλλαγή στο εκλογικό μέτρο για να απεμπλακεί η Τ.Α. από την κακοδαιμονία των τελευταίων ετών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δήμαρχοι χάνουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό συμβούλιο στην διάρκεια της 4ετίας ή υφίστανται πιέσεις και εκβιασμούς για να την διατηρήσουν. Είναι βέβαιο στην δική μας συνείδηση ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται να βρεθεί η τόλμη για να σπάσουν τα κατεστημένα στην Τ.Α. και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν εφαρμοστεί ένα σύστημα που θα καταργεί τους συνδυασμούς. Η πρόταση για καθιέρωση ενός συστήματος που θα περιέχει δύο ενιαίες λίστες υποψηφίων πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα εν όψει των επικειμένων δημοτικών εκλογών. Στην μία λίστα θα βρίσκονται όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι ενώ στην δεύτερη οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ανεξαρτήτως συνδυασμού. Με αυτό το σύστημα ο ψηφοφόρος θα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους αυτούς που θεωρεί τους καλύτερους. Μία τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε πραγματικά ακομμάτιστη την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς θα ψηφίζονταν μόνο πρόσωπα και όχι συνδυασμοί. Ο δήμαρχος με αυτό το σύστημα θα μπορούσε να αναδεικνύεται αφού συγκεντρώσει 42% από την πρώτη Κυριακή. Για να είναι πιο εύρυθμη η λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων στην συνέχεια χρειάζεται αλλαγή στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ώστε να περιγραφούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες του δημάρχου και να καθοριστούν τα πλαίσια ευθύνης αλλά και οι δυνατότητες ελέγχου του Δημοτικού συμβουλίου. Μία τέτοια αλλαγή θα προσέφερε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την ανάσα που χρειάζεται να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών αλλά θα χάριζε και στο κομματικό σύστημα μία ηρεμία σε σχέση με την πολιτική εκμετάλλευση των δημοτικών εκλογών. Το γεγονός πάντως ότι έχει ανοίξει ο διάλογος με σκοπό την αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων είναι μία σοβαρή εξέλιξη απέναντι στην στασιμότητα που επικράτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια.