ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο κάνει μια σημαντική τομή, μια τομή για την οποία η Ν.Δ. είχε δεσμευτεί και αυτή είναι να κατατάξει σε εκπαιδευτική βαθμίδα και να φέρει ισότιμο το καταληκτικό δίπλωμα του πλοιάρχου και του μηχανικού με πτυχίο ΤΕΙ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Αυτά που άκουσα από τη συνάδελφο του Κ.Κ.Ε. για την ένταξή τους στο Υπουργείο Παιδείας, είναι πρωτόγνωρα. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο ναυτικός χαρακτήρας της ναυτικής εκπαίδευσης. Αυτό εγγυάται η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη είναι διαφορετικά. Στην Ολλανδία σχεδόν με την κατάκτηση του δευτέρας τάξεως διπλώματος, ισοτιμείται ο τίτλος με Bachelor of Sciences, το οποίο σημαίνει πτυχίο ανάλογο περίπου του Πολυτεχνείου, ενώ στην Πορτογαλία το καταληκτικό δίπλωμα έχει ισοτιμία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει ναυτική εκπαίδευση. Υπάρχει για να βγάζει καταρτισμένους ναυτικούς. Ναυτικούς που θα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά μέσα στα πλοία. Ποιος, λοιπόν, μπορεί να διδάξει αυτούς, παρά μόνον οι έμπειροι ναυτικοί. Είναι ένας κλάδος που δεν επιδέχεται πολλά πτυχία, πολλά διδακτορικά. Είναι ένα επάγγελμα πολύ πρακτικό. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια έλλειψη ναυτικών. Υπάρχει έλλειψη προσφοράς, έλλειψη προσέλκυσης νέων ναυτικών στο επάγγελμα. Το 2002 ή το 2003 αναγκάστηκε το υπουργείο να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια για να καλύψει το έλλειμμα του 2002, όταν μόνο 600 απόφοιτοι λυκείου δήλωσαν υποψήφιοι για τις ΑΕΝ. Διευρύναμε τότε τη βάση και για ανθρώπους που δεν είχαν πιάσει ούτε το βαθμό πτυχίου αποφοίτησης. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς θα φέρουμε ανθρώπους στις σχολές, πως αυτοί θα μορφωθούν και θα γίνουν ναυτικοί και πως αυτοί που βρίσκονται στις σχολές θα πάνε στα καράβια, γιατί ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που μπαίνουν στις ΑΕΝ καταλήγουν να πάνε ναυτικοί. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία και με αυτά που υπάρχουν το 20% των αποφοίτων δεν μπαρκάρει, λιγότεροι από τους μισούς μένουν στα τρία χρόνια και μόνο το 10% καταλήγουν να γίνουν πλοίαρχοι και 12% μηχανικοί. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ένα ουσιαστικό και γενναίο κίνητρο για να επιμορφώσουμε τα στελέχη μας και να τους δώσουμε την ευκαιρία, αφού εξαντλήσουν την ιεραρχία στο καράβι, να αποκτήσουν και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ώστε να γίνουν πολύ πιο χρήσιμοι στην υπόλοιπη ναυτιλιακή οικονομία ή να εκπαιδευτούν σε άλλους κλάδους που τους ενδιαφέρουν. Εγγυάται, όμως, το ναυτικό χαρακτήρα το νομοσχέδιο, κ. Υπουργέ; Θεωρώ ότι με τη ζήτηση που υπάρχει σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά για το καθηγητικό προσωπικό, δημιουργούμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά στα ναυτικά μαθήματα. Με τις τροποποιήσεις, όμως, που κατέθεσα στην αρχή της συνεδρίασης, λύνεται το θέμα. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Αυτό που κάνατε είναι να βάζετε ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Ούτε το ένα, όμως, ούτε το άλλο μπορεί να βρεθεί. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Στους επικουρικούς δεν χρειάζεται καν μεταπτυχιακό, ναυτικά θέματα. (Συνέχεια ομιλίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη) Κύριε Υπουργέ, μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, οι ΑΕΝ δεν θα έχουν καθηγητές, θα έχουν αναπληρωτές, επίκουρους και καθηγητές εφαρμογών. Γιατί στο άρθρο 15, αν δεν κάνω λάθος, η ένταξη του καθηγητικού προσωπικού, οι υπηρετούντες στη θέση καθηγητή, γίνονται αναπληρωτές. ¶ρα, καθηγητής-καθηγητής δεν υπάρχει κανένας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Βαρβιτσιώτη, επειδή είναι σημαντικό το θέμα που θέτετε, μήπως θα πρέπει να διευκρινιστεί τώρα, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα ήθελαν τη διευκρίνησή του. Το λόγο έχει ο κ. Βεργίνης. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (Εισηγητής της Πλειοψηφίας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι η παρατήρηση είναι σωστή, αλλά αντιμετωπίζεται. Πρώτα-πρώτα έχω να κάνω μια παρατήρηση, ως τροπολογία, ότι οι υπηρετούντες σήμερα καθηγητές μπορούν, εφόσον έχουν τα προσόντα αυτά, ως ο νόμος ορίζει, να παραμείνουν καθηγητές. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα αυτό να το αποδεχτείτε, διότι υπάρχουν πράγματι μεταξύ των καθηγητών κάποιοι, που έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους, συνεπώς, μπορούν να παραμείνουν καθηγητές. ¶ρα, δεν θα υποβαθμιστούν και δεν θα πάνε στο βαθμό του αναπληρωτή καθηγητή. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Βεργίνη, κανένας καπετάνιος ή κανένας μηχανικός, εφόσον δεν είχε εκπαιδευτικό τίτλο κατοχυρωμένο, ο οποίος του επέτρεπε να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές δεν μπορούσε να αποκτήσει μέχρι σήμερα……….. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (Εισηγητής της Πλειοψηφίας): Κύριε Βαρβιτσιώτη, αυτό είναι μια υπόθεση που κάνετε, γιατί στην πράξη δεν είναι έτσι. Καταρχήν, την περισσότερη εκπαιδευτική δουλειά την κάνουν από ότι ξέρετε οι επίκουροι καθηγητές και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι καθηγητές ως αριθμός είναι ελάχιστοι, σε σύγκριση με το σύνολο των καθηγητών. Εκεί, λοιπόν, έχει βγει η σχετική αυτή παράγραφος. Δηλαδή, το πιστοποιητικό αυτό, διδακτορικό ή μεταπτυχιακό έχει αφαιρεθεί, ιδιαίτερα μάλιστα σε ό,τι αφορά τους καθηγητές ναυτικών μαθημάτων. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας): Κύριε Βεργίνη, θέσατε ένα θέμα, το οποίο προτίθεμαι να το κάνω δεκτό. Υπολογίσαμε ότι είναι 10 τον αριθμό οι καθηγητές, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων και αυτοί θα είναι καθηγητές, όπως ορίζει και το νέο νομοσχέδιο, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ (Εισηγητής της Πλειοψηφίας): Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός σε σχέση του συνόλου των καθηγητών, που σήμερα υπηρετούν. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Για να παραχθεί από αυτό το σύστημα καθηγητής και να διατηρήσει τον ναυτικό χαρακτήρα η σχολή, χρειάζονται 13 με 15 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή, ένας απόφοιτος του 2005 θα μπορέσει να γίνει καθηγητής, να υποβάλει υποψηφιότητα για καθηγητής, μετά από 13 με 15 χρόνια. Από κει και πέρα αντιλαμβάνομαι, ότι δεν μειώνουμε τον πήχη και θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Θεωρώ, όμως, ότι μπορούμε να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας στα υπόλοιπα μαθήματα και τα κύρια ναυτικά θέματα να διατηρήσουν τον ναυτικό τους χαρακτήρα. Γιατί τελικά στη συνέχεια και στην εξέλιξη αυτού του νομοσχεδίου, αυτό στο οποίο θα οδηγηθούμε είναι στο κλείσιμο όλων των περιφερειακών σχολών. Γιατί κανένας με διδακτορικό από τους λίγους που υπάρχουν, δεν θα διεκδικήσει μια θέση για την ΑΕΝ Οινουσσών. Σωστά βάζαμε μια επιτροπή να τους κρίνει ανάλογα με τα δικαιολογητικά, τους ήδη υπηρετούντες. Δεν πρέπει όμως να τους κρίνει κι’ ένας πλοίαρχος, ένας μηχανικός; Θα βάλουμε στην επιτροπή οποιονδήποτε κατέχει ένα διδακτορικό δίπλωμα και δεν θα βάλουμε ένα μηχανικό ή ένα πλοίαρχο; Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουμε για τη συνέχεια της εκπαίδευσης. Βεβαίως, θεωρώ ότι ο διευθυντής των σπουδών δεν μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, θα πρέπει να προέρχεται είτε από την τάξη των πλοιάρχων είτε από την τάξη των μηχανικών. Πιστεύω, ότι στόχος αυτού του νομοσχεδίου και ο στόχος της πολιτείας είναι η ενίσχυση, η εμβάθυνση της ναυτοσύνης και της συστηματικής γνώσης των ναυτικών θεμάτων. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίνουμε σ’ αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα να μετεκπαιδευτούν, να εξελιχθούν, αφού ολοκληρώσουν. Δεν θα πρέπει, όμως, να ανοίξουμε κανένα παράθυρο, στο να μπορούν να μετεκπαιδευτούν πριν φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό. Γιατί εάν συμβεί αυτό θα ανοίξουμε τη κεκρόπορτα για τα ναυτικά επαγγέλματα. Θα γράφονται στις ΑΕΝ με αμφίβολο τρόπο και μετά θα πηγαίνουν να αποκτήσουν άλλους μεταπτυχιακούς τίτλους. Για αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή η παράγραφος 3, του πρώτου άρθρου του νομοσχεδίου. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, είναι μια σοβαρή μεταρρύθμιση, χωρίς τόλμη, που εισήχθη με την προηγούμενη κυβέρνηση. Σήμερα, αν της στερήσουμε το δικαίωμα να εξελιχθεί και δεν δίνουμε στους αποφοίτους το δικαίωμα να φτάσουν στο άλφα βαθμό, αυτό το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου, νομίζω ότι ουσιαστικά δημιουργούμε μια τάξη ανέργων. Τέλος, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το ν.2932/2001, δεν νομίζω, παρότι είναι σημαντικές και δικαίως εισάγονται, ότι αντιμετωπίζουν τα βασικά μας προβλήματα, που έχουμε με την Ε.Ε.. Θα ήθελα να δούμε μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα απαντά στα ερωτήματα που έχει θέσει η Ε.Ε., στις ενστάσεις που πολλοί έχουμε καταθέσει ενάντια στο ν. 2932/2001 και να δούμε ολοκληρωμένα το σύστημα της ακτοπλοΐας. Θεωρώ, όμως, ουσιαστικό και σημαντικό το ότι καταργείται επιτέλους η δεσμευτικότητα του δικτύου. Τα δίκτυα θα πρέπει να είναι ελεύθερα και εμείς, θα πρέπει να εγγυόμαστε την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα λιμάνια. Η κατάργηση της δεσμευτικότητας του δικτύου είναι ένα βασικό βήμα προς την απελευθέρωση. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις και πιστεύοντας ότι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός θα κατανοήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται, θα πρέπει να εισαχθεί οπωσδήποτε η εκμάθηση από την απόσταση. Στην εποχή που ζούμε στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι τεχνικές γνώσεις, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ναυτικοί με τις απρόσκοπτες πλέον επικοινωνίες που υπάρχουν στα πλοία και φθηνές επικοινωνίες, η εξ αποστάσεως εκμάθηση είναι ένα σημαντικό βήμα. Και σ’ αυτή την εξ αποστάσεως εκμάθηση, θα μπορέσουμε να πρωτοτυπήσουμε, όχι μόνο σαν χώρα, αλλά και σαν κλάδος, εφόσον, κανένας άλλος κλάδος της ελληνικής εκπαίδευσης δεν έχει τολμήσει να προχωρήσει τόσο γενναία. Νομίζω, ότι είναι ένα πλαίσιο, είναι ένα πεδίο, είναι ένας χώρος προνομιακός, που μπορούμε να βάλουμε distance learning μέσα από το ίντερνετ, για να γίνει πράξη και να λύσει ζωτικά προβλήματα της εκπαίδευσης των ναυτικών μας.