Μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στον τομέα της ασφάλειας έχουν αλλάξει πολλά. Ποια μέτρα πρέπει να λάβει άμεσα κατά την άποψη σας το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στο Λιμενικό Σώμα; Το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και το φάσμα της τρομοκρατίας που εξαπλώνεται απειλητικά σε όλο τον κόσμο μας οδηγεί σε μονόδρομους λήψης αποτρεπτικών μέτρων. Ήδη η ηγεσία του Υπουργείου θα έπρεπε με γοργούς ρυθμούς να είχε αρχίσει την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος. Η ενίσχυση όμως αυτή δεν θα πρέπει να εξαντλείται απλά σε προσλήψεις προσωπικού αλλά θα έπρεπε να είχε ήδη περατωθεί η χάραξη μιας νέας πολιτικής και στρατηγικής η οποία θα εγγυάται εκτός των άλλων την προστασία των εθνικών συμφερόντων, την ασφάλεια και τον Τουρισμό. Είναι αδιανόητο να περιμένουμε αποτελέσματα από τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος βασιζόμενοι μόνο στην ευσυνειδησία και την αίσθηση του καθήκοντος που έχει η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπηρετούν στο σώμα. Και το λεω αυτό γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι η διοικητική μέριμνα είναι ανύπαρκτη, τα μέσα που προσφέρει το κράτος είναι πενιχρά και ότι οι ίδιοι οι λιμενικοί αναγκάζονται να προμηθευτούν με δικά τους χρήματα τα αλεξίσφαιρα γιλέκα, τα αντιανεμικά μπουφάν, τις κατάλληλες μπότες και μια σειρά από άλλα χρήσιμα γι’ αυτούς μέσα. Θα ήθελα να θυμίσω επίσης και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα με τους άνδρες οι οποίοι εντάχθηκαν στις ειδικές δυνάμεις του Λιμενικού οι οποίοι κλήθηκαν να πληρώσουν από την τσέπη τους ακόμα και τα ξενοδοχεία που διέμεναν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Που συμφωνείτε και που διαφωνείτε με την πολιτική που εφαρμόζει στο Λιμενικό Σώμα η κυβέρνηση; Η νέα διάρθρωση του Λ.Σ. που θεσμοθετήθηκε με το Ν/Σ για το Λ.Σ αποελεί θετικό βήμα. Δυστυχώς όμως δεν περιείχε η καινούργια αποστολή του σώματος το όραμα που περιμέναμε και έτσι μπορώ να πω ότι η κυβερνητική πολιτική αυτή εξαντλείται σε ημίμετρα. Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιούνται και ορισμένα επικοινωνιακά τρικ προκειμένου να δημιουργηθούν διάφορες εντυπώσεις. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν οι προσπάθειες για την ενίσχυση του σώματος να περιορίζονται στην χρησιμοποίηση των σκαφών που κατάσχονται από διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Η πολιτική ενίσχυση θα πρέπει πέρα από την θωράκιση των στελεχών του Λ.Σ. να διακατέχεται από μια αντίληψη αναβάθμισης του. Πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί το πρόγραμμα στέγασης των Λιμεναρχείων και αναβάθμισης των χώρων ενδιαίτησης των Λιμενοφυλάκων. Η εξασφάλιση σωστών συνθηκών εργασίας και η πλήρης μηχανοργάνωση του Λ.Σ. θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την παροχή υπηρεσιών. Επίσης ένα σωστό περιβάλλον εκπαίδευσης δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατό. Η εξαγγελία για την σχολή στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στα χαρτιά. Τέλος η εξειδίκευση και η συνεχής μετεκπαίδευση στις νέες συνθήκες της ναυτικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες του σύγχρονου Λ.Σ. Δυστυχώς τα παραπάνω έχουν μείνει μόνο ως εξαγγελίες και ευχολόγια που η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ τα θυμάται κατά περίσταση. Με ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του Λιμενικού Σώματος Νομίζω ότι πρωτίστως έχει σημασία η φιλοσοφία που πρέπει να αναπτυχθεί σχετικά με το λιμενικό σώμα ώστε τελικά να ενισχυθεί ο κοινωνικός του ρόλος. Το Λιμενικό δεν είναι ούτε στρατιωτικό σώμα όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζον ούτε αστυνομικό με την στενή έννοια της διασφάλισης της δημόσιας τάξης. Είναι ένα πολυσύνθετο σώμα με ευρεία γκάμα αρμοδιοτήτων. Η χάραξη της ναυτιλιακής πολιτική που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δεν έχει αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου οφείλει να βασισθεί στην ένταση των προσπαθειών για έρευνα και διάσωση καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία. Και τα δύο απαιτούν μέσα που σήμερα είναι λιγοστά και ανεπαρκή σε σχέση με τον όγκο και την υφή των προβλημάτων. Είναι επίσης εμφανές ότι απουσιάζει η επιστημονική εξειδίκευση για τον τομέα του περιβάλλοντος. Για τους προαναφερθέντες λόγους είναι καιρός να επανεξεταστούν σοβαρά όλα τα προβλήματα που αφορούν την οργάνωση και την σωστή λειτουργία της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος η οποία είναι η μόνη που μπορεί να αποτελέσει την βάση για την άρτια εκπαίδευση των ανδρών του Σώματος.