ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Τι πρέπει οι κάμερες να καταγράφουν; Είναι ένα θέμα…» Μ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: « Υπάρχουν χιλιάδες κάμερες σε μαγαζιά, σπίτια κ.τ.λ για προσωπική χρήση, ενώ αυτές της αστυνομίας είναι ελάχιστες σε σχέση με τον αριθμό των πληροφοριών που καταγράφονται από ιδιώτες. Έχουμε δώσει υπέρμετρες εξουσίες στις ανεξάρτητες αρχές, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του έργου που τους έχει ανατεθεί. Βεβαίως είναι σημαντικό να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, από την άλλη όμως υπάρχουν ειδικές και ανώτερης βίας περιπτώσεις που θα μπορούσαν οι κάμερες να τύχουν ειδικής χρήσης και διαχωρισμού του εθνικά επωφελές από εκείνο που λέμε ατομικά επωφελές.» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Στην πράξη είναι διαφορετικά από τη θεωρία…» Μ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: « Επειδή πάντα ο φορέας μιας εξουσίας έχει τάση να επεκτείνει την εξουσία του στο διηνεκές, για το λόγο αυτό πιστεύω ότι ο έλεγχος και οι τελικές κρίσεις των ανεξαρτήτων αρχών πρέπει να επανέρχονται στο κοινοβούλιο, ώστε να υπόκεινται οι αποφάσεις σε έλεγχο και τροποποιήσεις από το κοινοβούλιο.» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Πως εκλέγονται αυτές οι αρχές;» Μ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: « Εκλέγονται από ένα sui generis όργανο που αποτελείται κατά 4/5 από κυβερνητικούς βουλευτές και κατά 1/5 από βουλευτές της αντιπολίτευσης.» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: « Έχει ανοίξει το θέμα και για όσους δεν πήγαν στο στρατό…» Μ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: « Θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η συνολική κατηγορία στον πολιτικό κόσμο. Αν κάποιος νόμιμα δεν υπηρέτησε δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, δεν πρέπει να ακουστεί το όνομά του με την έννοια της κατηγορίας.»