Αρθρο στον "Οικονομικό Ταχυδρόμο". "Η ασφάλεια στην ακτοπλοΐα αποτελεί για την ΝΔ θέμα ύψιστης σοβαρότητας. Η καθιέρωση της 30ετίας ως όριο για την απόσυρση πλοίων μας βρίσκει σύμφωνους. Ορισμένοι παράμετροι πρέπει να ληφθούν όμως υπόψη για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου. Η πρώτη αφορά την βιωσιμότητα της Ελληνικής ακτοπλοΐας. Μετά από μία περίοδο παλινωδιών, κομματισμού και παρεμβατικότητας αποφασίστηκε η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και η πρόωρη άρση του cabotage. Το νέο καθεστώς μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με έλλειψη ελληνικών πλοίων και εταιρειών. Σήμερα η πλειοψηφία των εταιρειών μαστίζεται από οικονομικά προβλήματα, που πέρα από τους εγγενείς παράγοντες, οφείλεται στην συνεχιζόμενη παρεμβατικότητα του κράτους στην διαμόρφωση ναύλων και δρομολογίων, το παράλογο σύστημα των ναυτικών συνθέσεων, και την επιβάρυνση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου με κρατήσεις που φτάνουν το 30%. Αυτά σε συνδυασμό με την δυσανάλογη αύξηση των καύσιμων την τελευταία τριετία και των ασφαλίστρων μετά την 11η Σεπτεμβρίου σε σχέση με τις αυξήσεις του εισιτηρίου, καθιστούν το σύνολο των πολυμετοχικών εταιρειών στο ΧΑΑ, ως ζημιογόνες επιχειρήσεις. Ήδη πολλές εταιρείες για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση καταφεύγουν είτε στην πώληση νέων πλοίων, είτε στην δρομολόγηση τους στο εξωτερικό. Δεύτερη παράμετρος είναι η επάρκεια πλοίων. Ήδη με το διαμορφούμενο καθεστώς το 2010 που θα ισχύσει το καθεστώς της 30ετίας από τα 124 πλοία της ακτοπλοΐας θα παραμείνουν μόνο τα 35. Δημιουργείται πρόβλημα εξαιτίας της έλλειψης πλοίων γιατί τόσο η αγορά από δεύτερο χέρι (second hand) περιορίζεται σαφώς αλλά και η δυνατότητα των παγκόσμιων ναυπηγείων είναι περιορισμένη. Τρίτη παράμετρος αποτελεί η ασφάλεια που δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκη να ταυτίζεται με την ηλικία του πλοίου αλλά με το διατηρούμενο επίπεδο ασφάλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμά αποτελεί νεότευκτο τελευταίας τεχνολογίας πλοίο που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα φέτος το καλοκαίρι από κατασκευαστικά λάθη. Οι διεθνείς κανονισμοί που πρέπει να πληρούν τα πλοία που ταξιδεύουν στις Ελληνικές θάλασσες είναι ιδιαίτερα αυστηροί και τα ελληνικά πλοία στην μεγάλη τους πλειοψηφία τους πληρούν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πρόβλημα υπάρχει στο καθεστώς ελέγχου των πλοίων αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΝ κατηγορούνται και από τις εισαγγελικές αρχές για πλημμελή άσκηση και επιλεκτική των καθηκόντων τους χωρίς να αποκλείονται φαινόμενα διαφθοράς. Έτσι η πλήρης υιοθέτηση και εφαρμογή των EUROSOLAS είναι απαραίτητη. Η υιοθέτηση από την ΕΕ της 30ετίας θα φέρει την απαιτούμενη ισορροπία ανάμεσα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα τα πλοία που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν στην ακτοπλοΐα μας επιτρέπεται να δρομολογούνται στα άλλα σημεία της Ευρώπης αφού καμία χώρα δεν θέτει όριο ηλικίας στην δρομολόγηση. Σε περίπτωση που η Ε.Ε. απορρίψει την επιβολή ορίου ηλικίας θα πρέπει η Ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή γραμμή και να μην επιβάλλει διατάξεις που θα αλλοιώνουν το ύφος του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Τα πρόσθετα μέτρα που θα ενισχύσουν την ασφάλεια πλοίων και επιβατών αφορούν την αναμόρφωση του καθεστώτος ελέγχου, ανάλογη πρόταση έχει καταθέσει η ΝΔ εδώ και ενάμισι χρόνο. Όμως ασφάλεια σημαίνει και ασφαλή, σύγχρονα λιμάνια. Η πλειοψηφία των λιμανιών δεν προσφέρουν συνθήκες ασφάλειας και δεν είναι λίγα τα ατυχήματα μέσα σ’ αυτά. Τέλος σε ότι αφορά το πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προήλθε από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Ερικα 1» αυτές βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι τα μέτρα προκαλούν επιβάρυνση στην Ελληνόκτητο ναυτιλία αλλά η συμβολή της ΝΔ στην επιτροπή μεταφορών ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο να μειωθεί η ένταση των περιορισμών που πρότεινε η Commission. Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική ναυτιλία δια μέσου της Ελληνικής Κυβέρνησης θα πρέπει να παρεμβαίνει με προτάσεις σοβαρές και τεκμηριωμένες στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο προλαμβάνοντας καταστάσεις που ενδεχομένως θίγουν τα Ελληνικά συμφέροντα και όχι να έρχεται εκ των υστέρων να σχολιάζει τις δεσμευτικές Ευρωπαϊκές αποφάσεις."