Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Αρ. Πρωτ.: 1057935/3654/Β0010) σε ερώτηση που κατέθεσα για την Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Θαλασσίου Μετώπου, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Πειραιώς «πλήθος Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης και Μηνυτήριες Αναφορές» στην περιοχή από το Φάληρο μέχρι τη Βούλα. Από τις ενδεικτικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απάντηση και με βάση τα σημερινή κατάσταση στην παραλία προκύπτει ότι οι αποφάσεις της Κτηματικής υπηρεσίας δεν εκτελούνται. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1) Πόσα συνολικά πρωτόκολλα κατεδάφισης έχουν εκδοθεί στο συγκεκριμένο θαλάσσιο μέτωπο και πόσα έχουν υλοποιηθεί με την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων; 2) Που προσκρούουν οι αποφάσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας και δεν υλοποιούνται; Να κατατεθούν: Όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Πειραιώς την τελευταία διετία.