Επιτακτική ανάγκη καθίσταται πλέον η ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με νέο προσωπικό. Η ίδρυση των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών, το Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος, η επέκταση του VTMIS, η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της λαθρομετανάστευσης κ.α. επιβάλλουν την κάλυψη των 3.500 και πλέον οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το Νόμο 3079/2002. Η έξοδος από τη δημοσιονομική επιτήρηση δίνει την δυνατότητα να κινηθούμε πιο γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς το υπηρετούν προσωπικό καταπονείται λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων του ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθεί να αναλάβει ακόμα μεγαλύτερες αρμοδιότητες λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του Αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και την σύσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Εκτός από τα προαναφερόμενα που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σώματος παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα δύο μείζονα ζητήματα η επίλυση των οποίων θα συμβάλλει τα μέγιστα για να αφοσιωθεί το Λ. Σ. απερίσπαστο στο έργο του. Πρώτον, η υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων για αύξηση του βασικού μισθού κατά 140 Ευρώ και δεύτερον, η προώθηση του Προεδρικού διατάγματος για τις μεταθέσεις στο οποίο συμφώνησε η Ομοσπονδία με την ηγεσία του Σώματος από τον Ιανουάριο του 2007. Ερωτώνται οι Υπουργοί: 1) Πόσες προσλήψεις νέων Λιμενικών θα πραγματοποιηθούν το 2007 και το 2008; 2) Αν έχουν γίνει συνεννοήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και ποιο θα είναι το σχετικό κονδύλι που θα εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση τους; 3) Πότε και πως θα υλοποιηθεί η δέσμευση για την αύξηση του βασικού μισθού; 4) Γιατί καθυστερεί η προώθηση του νέου σχεδίου Π.Δ. για τις μεταθέσεις;