Άρθρο στην εφημερίδα "Metro"

Οι πρόσφατες πυρκαγιές και οι επιπτώσεις από αυτές θα πρέπει όλους μας,  πολίτες  και πολιτικούς,  να μας προβληματίσουν αλλά και να μας ευαισθητοποιήσουν. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές στην περιπέτεια που περνάει η πατρίδα μας και σε φαινόμενα που λόγω των κλιματικών αλλαγών θα είναι επαναλαμβανόμενα.

Ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την διατύπωση ουσιαστικών προτάσεων και  την  ανάπτυξη δράσεων προκειμένου να προστατεύσουμε αυτά που έμειναν και να  δημιουργήσουμε ξανά αυτά που χάσαμε. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Το περιβάλλον  δεν είναι γαλάζιο, πράσινο ή κόκκινο. Είναι η πηγή ζωής όλων μας.

Προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια έθετα πάντα τα ζητήματα του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της πολιτικής μου δράσης. Η πρόταση μου για ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο θα επιτηρεί και θα προστατεύει το περιβάλλον είναι τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ. Η πρόταση αυτή δεν μπορεί όμως να διατυπώνεται υπό τη μορφή συνθήματος και  για τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων. Σήμερα για παράδειγμα η ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας δεν ανήκει ούτε στο ΥΠΕΧΩΔΕ ούτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά στις Περιφέρειες.. Αυτή η διάχυση των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων πρέπει να σταματήσει.

Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  μελετά μέσα από αυτό το πρίσμα την  συγκεκριμένη πρόταση και το ενδεχόμενο υλοποίησης της μετά την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Ζητούμενο επίσης είναι να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης των πυρκαγιών. Οι ειδικοί λένε ότι για κάθε ένα Ευρώ που θα επενδύσουμε σε αυτήν θα γλιτώνουμε 100 Ευρώ από την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και άλλα 1000 από την αποκατάσταση των ζημιών.

Όλες αυτές οι κρίσιμες παράμετροι για την προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορούν να συζητηθούν σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης. Ούτε μέσα από την διατύπωση ψευτοδιλημμάτων.  Για παράδειγμα πολλοί θεωρούν καταστρεπτική την προοπτική αναθεώρησης του άρθρου  24 για τα δάση. Όλοι αυτοί που εναντιώνονται όμως δεν κάνουν μια ψυχρή και ειλικρινή αποτίμηση για το κατά πόσο προστάτευσε το άρθρο 24 τον δασικό πλούτο της χώρας. Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε αλλαγή με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία του δάσους. Αυτονόητο είναι ότι η στασιμότητα και ο στρουθοκαμηλισμός δεν είναι λύση. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει και θα τολμήσει έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο. Είναι ώρα για πράξεις και όχι λόγια.