Άρθρο στην εφημερίδα «Sportime»

H πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε η χώρα μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές απαιτεί την άμεση ευαισθητοποίηση όλων. Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει θεατής στις επιπτώσεις αυτής της τραγωδίας αλλά και σε φαινόμενα που λόγω των κλιματικών αλλαγών θα είναι επαναλαμβανόμενα.

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Επιδίωξη όλων μας θα πρέπει να είναι η  διατύπωση ουσιαστικής πρότασης και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων προκειμένου να προστατεύσουμε αυτά που έμειναν και να δημιουργήσουμε ξανά  αυτά που χάσαμε. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν χωρούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, άγονες αντιπαραθέσεις και κενού περιεχομένου διακηρύξεις.

Προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια έθετα πάντα τα ζητήματα του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της πολιτικής μου δράσης. Η πρόταση μου για ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο θα επιτηρεί και θα προστατεύει το περιβάλλον είναι τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έδειξαν πρόσφατα ότι εξετάζουν σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο και την δυνατότητα υλοποίησης της μετά την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η πρόταση αυτή όμως δεν μπορεί να διατυπώνεται υπό τη μορφή συνθήματος και για την δημιουργία εντυπώσεων όπως γίνεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτεσυσης. Για παράδειγμα σήμερα η ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας δεν ανήκει ούτε στο ΥΠΕΧΩΔΕ ούτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά στις Περιφέρειες. Αυτή η διάχυση των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής μελέτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής πρότασης.

Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήδη έχει εκδώσει οδηγίες- πλαίσια σχετικά με τη στρατηγική, που οφείλουν να ακολουθήσουν τα κράτη- μέλη για μια πιο εμπεριστατωμένη και οργανωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας πρέπει να υπάρξει μια κοινή Χάρτα περιβάλλοντος με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές με επίκεντρο το λεκανοπέδιο Αττικής, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού.

Ζητούμενο επίσης είναι να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη  πολιτική πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Οι ειδικοί λένε ότι για κάθε ένα ευρώ που θα επενδύσουμε σε αυτήν θα γλιτώνουμε 100 ευρώ από την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και άλλα 1000 από την αποκατάσταση των ζημιών.  Οφείλουμε ακόμα να συνεχίσουμε την μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία για την απεξάρτηση μας από το Πετρέλαιο. Ήδη για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας έχουν γίνει γενναία βήματα και μεγάλες επενδύσεις.

Είναι γεγονός όμως ότι τα καίρια θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος δεν μπορούν να  συζητηθούν σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης και οξύτητας στο πλαίσιο μιας  φτηνής αντιπαράθεσης πάνω στα αποκαΐδια. Η εύκολη κριτική δεν μας οδηγεί στην λύση του προβλήματος. Για παράδειγμα όσοι εναντιώνονται στην αναθεώρηση του Άρθρου 24 αποφεύγουν να κάνουν μια ψυχρή αποτίμηση κατά πόσο μέχρι τώρα προστάτευσε τον δασικό πλούτο της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει και θα τολμήσει έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο προκειμένου η διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου να μην παραμείνει στα λόγια. Είναι ώρα για πράξεις. Είναι η ώρα της Δράσης.