Άρθρο στο Βήμα

H πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε η χώρα μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές έχει βάλει τα θέματα του περιβάλλοντος στο προσκήνιο. Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει θεατής στις επιπτώσεις αλλά και σε φαινόμενα που λόγω των κλιματικών αλλαγών θα είναι επαναλαμβανόμενα.

Χρέος όλων τω ν πολιτικών δυνάμεων αμέσως μετά τις εκλογές είναι να στηρίξουν  μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια έθετα πάντα τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στο επίκεντρο της πολιτικής μου δράσης. Η πρόταση που από καιρό έχω κάνει για ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο θα επιτηρεί και θα προστατεύει το περιβάλλον είναι τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ. Η πρόταση αυτή όμως δεν μπορεί να διατυπώνεται υπό τη μορφή συνθήματος και για την δημιουργία εντυπώσεων.  Πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές αλλαγές που θα το καταστήσουν αποτελεσματικό. Πρέπει να ενσωματώνει τις οδηγίες- πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη μέλη για μια πιο εμπεριστατωμένη και οργανωμένη περιβαλλοντική πολιτική.

Γι αυτό προτείνω και θα επιδιώξω την υιοθέτηση 7 πολιτικών για το περιβάλλον στην Αττική.

-     Την άμεση οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων στην Αττική. Να χαράξουμε επιτέλους την κόκκινη γραμμή που χωρίζει το δάσος από την πόλη.

-     Την εφαρμογή μιας πολιτικής πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Σήμερα εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα με εντυπωσιακά αποτελέσματα που μπορούν να επεκταθούν σε όλη την χώρα.

-     Οι αποχαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων, σε όλη την επικράτεια, να γίνονται μόνο δια νόμου. Να καταργηθεί δηλαδή η δυνατότητα που έχουν οι επιτροπές του Υπουργείου Γεωργίας.

-     Εξοικονόμηση ενέργειας και απεξάρτηση από το Πετρέλαιο. Ήδη για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν γίνει γενναία βήματα και μεγάλες επενδύσεις που πρέπει να ενταθούν.

-     Προστασία των υδάτινων πόρων μέσα από φραγμούς  καθώς και μέτρα για την συγκέντρωση και εκμετάλλευση των όμβριων υδάτων. 

-     Να ανοίξει επιτέλους το θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας στους πολίτες της. Προτείνω τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης που θα εξασφαλίζει την  προσβασιμότητα και την καθαριότητα.

-     Ειδικά για την Αθήνα επιβάλλεται να υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο δόμησης που θα δίνει έμφαση στους ελεύθερους χώρους και την εγκατάσταση πρασίνου. Να δίνουμε το δικαίωμα να γκρεμιστούν οικοδομικά τετράγωνα και η κάλυψη να γίνεται ύψος εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο σε κάθε τετράγωνο.

Είναι γεγονός  ότι αυτά τα καίρια θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορούν να  συζητηθούν σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης και οξύτητας στο πλαίσιο μιας  φτηνής αντιπαράθεσης πάνω στα αποκαΐδια. Η εύκολη κριτική δεν μας οδηγεί στην λύση του προβλήματος. Για παράδειγμα όσοι εναντιώνονται στην αναθεώρηση του Άρθρου 24 αποφεύγουν να κάνουν μια ψυχρή αποτίμηση για την ελλιπή προστασία που μέχρι τώρα προσέφερε στο δασικό πλούτο της χώρας.

Πιστεύουμε σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο προκειμένου η διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου να μην παραμείνει στα λόγια. Είναι ώρα για πράξεις. Είναι η ώρα της Δράσης.