Ο ποταμός Κηφισός αποτελεί το μεγαλύτερο υδατόρεμα της Αττικής και έχει μεγάλη σημασία τόσο  ως αυτοτελές περιβαλλοντικό στοιχείο όσο και ως παράγων αντιπλημμυρικής προστασίας του λεκανοπεδίου. Η θεσμική κατοχύρωση του περιβάλλοντος του Κηφισού με τα Προεδρικά Διατάγματα (632/ 1994) και (499/1998) δεν σταμάτησε την υποβάθμιση του ρέματος, το μπάζωμα, τη ρύπανση των υδάτων και γενικά τις αυθαίρετες κατασκευές.

 

Έτσι λοιπόν με το Προεδρικό Διάταγμα 346/2002 συνεστήθη ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού και των παραχειμμάρων του (Φ.Δ.Α.Κ.). Σκοπός του Φορέα ήταν και παραμένει η αποκατάσταση, διατήρηση, και βελτίωση των φυσικών λειτουργιών της περιοχής του ποταμού και η εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης σκοπός του ΦΔΑΚ ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων, η προώθηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων στην περιοχή.  Για την οργάνωση και λειτουργία του Φορέα στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρονται ρητώς και οι χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό: έτος 2002: 95.000 Ευρώ, έτος 2003: 1.500.000 Ευρώ, έτος 2004: 1.400.000 Ευρώ, έτος 2005: 1.350.000 Ευρώ, έτος 2006: 1.250.000 Ευρώ και έτος 2007: 1.220.000 Ευρώ.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.       Γιατί δεν υλοποιήθηκε το Π.Δ. 346/2002;

2.       Για ποιους λόγους ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού;

3.       Τι προτίθεται να πράξει ώστε να  προστατευθεί η συγκεκριμένη περιοχή;