Απαράδεκτη, παράλογη και εξωφρενική είναι μια σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. οι οποίες σχετίζονται με αιτήσεις ναυτικών για την εξαγορά στρατιωτικής θητείας προκειμένου να συμπληρωθεί δεκαπενταετής συνθετική υπηρεσία και να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αυτό επισημαίνει με ερώτηση που κατέθεσε προσ τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Στην ερώτηση με Αρ. Πρωτ. επισημαίνεται χαρακτηριστικά: "Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία προκύπτει ευθέως ότι η διοίκηση του ταμείου χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ότι αφορά τις αιτήσεις που κατατίθενται. Συγκεκριμένα άναψε το πράσινο φως για την εξαγορά θητείας σε τρεις περιπτώσεις ναυτικών από τους οποίους υπολείπονταν από 5 έως και δώδεκα μήνες για να συμπληρώσουν δωδεκαετή πραγματική υπηρεσία. Συγκεκριμένα η διοίκηση του ΝΑΤ ενέκρινε το αίτημα ενός Ναυτικού του οποίου έλειπαν 275 ημέρες για την συμπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας και την ίδια ώρα απέρριπτε ανάλογο αίτημα το οποίο υπέβαλλε χήρα ναυτικού με την αιτιολογία ότι έλειπε μεγάλος χρόνος για την συμπλήρωση 12ετίας. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για την τελευταία περίπτωση υπολείπονταν μόνο 41 ημέρες για την συμπλήρωση της 12ετίας!!! Τα συγκεκριμένα παραδείγματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως πράξεις και παραλείψεις των υπευθύνων. Όμως μια σειρά από γεγονότα αποδεικνύουν ότι η καταστρατήγηση των νόμων είναι στην ημερήσια διάταξη της λειτουργίας του ΝΑΤ. Παρά την ρητή απαγόρευση από τον υπαλληλικό κώδικα την θέση του Διευθυντή Παροχών του ΝΑΤ κατέχει πρόσωπο του οποίου η σύζυγος διαθέτει γραφείο για την διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων. Επί της ουσίας αναλαμβάνει υποθέσεις για τις οποίες θα κληθεί να υπογράψει ο σύζυγος της... Τέλος σοβαρές παρατυπίες έχουν σημειωθεί και σε ότι αφορά την εξίσωση διπλωματών της αλλοδαπής με αντίστοιχα της ημεδαπής. Ενώ η Διεύθυνση εκπαίδευσης Ναυτικών και η νομική υπηρεσία του ΝΑΤ κατόπιν εκκλήσεως τους γνωμάτευσαν ότι με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει η δυνατότητα εξίσωσης από κανένα άλλο όργανο πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραξικοπηματικά η Διοίκηση του ΝΑΤ τις παρακάμπτει και με απόφαση της προχωρεί στην αναγνώριση πτυχίων κατασπαταλώντας το δημόσιο χρήμα. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Α) Εάν προτίθεται να ελέγξει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν τα τελευταία τρία χρόνια και αφορούν τις συντάξεις γήρατος; Β) Εάν θα προχωρήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις, και εάν θα αποκαταστήσει το περί δικαίου αίσθημα;"