Η Ναυτιλία, μαζί με τον Τουρισμό, είναι οι πιο εξωστρεφείς κλάδοι της ελληνικής οικονομίας: Φέρνουν συνάλλαγμα, γεφυρώνουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ενδυναμώνουν την Οικονομία μας και ωφελούν ολόκληρη την Κοινωνία.

Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισρέει στη Χώρα μας αυξάνεται συνεχώς. Και αυξάνεται σημαντικά: Από τα 14 δις ευρώ, το 2006, έφτασε στα 17 δις ευρώ, το 2007.

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί η Ναυτιλία αυξάνονται, όχι μόνον στη θάλασσα, αλλά και στη στεριά. Ναυτιλία, άλλωστε, δεν είναι μόνο ο εμπορικός στόλος. Είναι και οι υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν, οι επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν, οι Σχολές που προσφέρουν γνώση και εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα, στον κλάδο της διαχείρισης πλοίων, ο Πειραιάς και η ευρύτερη περιοχή φιλοξενούν 1.300 ναυτιλιακές επιχειρήσεις, με 12.000 εξειδικευμένα στελέχη, ενώ στο ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα, στις Σχολές, στις εταιρίες παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, στις υπηρεσίες ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής, στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, απασχολούνται σχεδόν 250 χιλιάδες εργαζόμενοι.

Η ελληνική Ναυτιλία αξιοποίησε τα τελευταία χρόνια την άνθηση του διεθνούς εμπορίου και προσέγγισε με επιτυχία τις μεγάλες αναδυόμενες αγορές.

Η εξωστρέφεια της όμως την καθιστά ευάλωτη στις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  Με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι Έλληνες ναυτικοί διαδραματίζουν και στις μέρες μας σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Είναι η ψυχή της ελληνικής ναυτιλίας, του ανταγωνισμού και της ικανότητας που έχουμε να παρέχουμε ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες. 

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η σχέση μεταξύ των δύο πυλώνων που κρατούν ψηλά την Ελληνική ναυτιλία, του άψυχου (που είναι το πλοίο) και του έμψυχου (δηλαδή του ναυτικού) είναι αμφίδρομη. Δε νοείται βελτίωση της θέσης του Έλληνα ναυτικού χωρίς να υπάρχει ένας μεγάλος και ανταγωνιστικός Ελληνικός στόλος. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικός, ασφαλής και φιλικός προς το περιβάλλον ελληνικός εμπορικός στόλος, χωρίς τη διαφύλαξη και την ενίσχυση της ναυτικής τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Έλληνας επαγγελματίας ναυτικός.

Η αξιολόγηση των Ελλήνων ναυτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το κόστος της ναυτεργασίας. Σε αυτόν τον υπολογισμό είναι απαραίτητες πιο σύνθετες και ταυτόχρονα πιο ορθολογικές προσεγγίσεις που να λαμβάνουν υπόψη τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ναυτικών, τα οποία, τελικά, διαμορφώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους και συμβάλλουν στην μακροχρόνια απόδοση των πλοίων αλλά και των επιχειρήσεων.

Για να παραμείνει η Ναυτιλία μας κυρίαρχη και στον 21ο αιώνα και να ξεπεράσει τον σκόπελο που δημιουργεί η παγκόσμια οικονομική κρίση χρειαζόμαστε αξιόλογα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση με την ανωτατοποίηση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και την σ ύσταση του Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης. Οι κινήσεις αυτές έτυχαν της συμπαράστασης και της Π.Ν.Ο. ωστόσο χρειάζονται και άλλες προσπάθειες για την προσέλκυση των νέων στο Ναυτικό επάγγελμα.

-       Η ναυτιλία μας είναι οι άνθρωποί της και η τεχνογνωσία τους. Δική μας ευθύνη είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και των λειτουργιών, μέτρα στήριξης και προσέλκυσης.

 

-       Δυστυχώς οι Σχολές δεν έχουν την απαιτούμενη επαφή με την αγορά. Η γνώση που έχουν κατακτήσει οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν παρέχονται στις ΑΕΝ.

 

-       Οι σχολές έχουν ξεπερασμένο πρόγραμμα σπουδών, γηρασμένες υποδομές, μικρή επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία.

 

-       Επιβάλλεται αν ανοίξουν οι σχολές στα μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και να μεταφερθεί αμφίδρομα η γνώση που έχει κατακτηθεί.

 

-       Παράλληλα το άνοιγμα της ναυτικής επιμόρφωσής, που σήμερα καλύπτεται από τα ΚΕΣΕΝ, στην ιδιωτική πρωτοβουλία είναι απαραίτητη.

 

-       Τέλος η ενίσχυση των πανεπιστημιακών σχολών που ασχολούνται με τη ναυτιλία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία των νέων στελεχών της ναυτιλίας μας.

Στη μεγάλη υπερεπενδυτική προσπάθεια που έκαναν οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, με την κάλυψη του 25% των ναυπηγήσεων παγκοσμίως, καταγράφηκε ένα σαφές έλλειμμα προσφοράς αξιωματικών. Αυτό το έλλειμμα πρέπει να καλυφθεί και θεωρώ ότι η προώθηση των παραπάνω προτάσεων θα καταστήσει το επάγγελμα πιο ελκυστικό, πιο ασφαλές και ποιοτικό, να είναι ένα επάγγελμα κύρους, όπως αρμόζει στους πρωταγωνιστές των θαλασσίων μεταφορών του κόσμου.