Κυρία Υπουργέ

 

Κύριοι Γενικοί Γραμματείς

 

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα

 

Κύριοι Πρέσβεις

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της οικονομικής διπλωματίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναλάβει θεσμικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και έχει ξεκινήσει δράσεις, επιδιώκοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Μια τέτοια ιδιαίτερης σημασίας πρωτοβουλία είναι η διαδικτυακή πύλη AGORA και η διαδικτυακή πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων, τις νέες υπηρεσίες των οποίων παρουσιάζουμε σήμερα

Η επιτυχημένη υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος συνιστά προτεραιότητα της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς καλύπτει σημαντικές και από μακρού εκφρασμένες ανάγκες του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου.

Σ’ ένα σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η έννοια της πληροφόρησης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία.

Το agora αποτελεί το σύγχρονο παράθυρο του ΥΠΕΞ προς την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο με στόχο να φέρει κοντά την Ελλάδα στις αγορές του κόσμου. Πέρα από τις επιχειρηματικές αποστολές και τις εκδηλώσεις για την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών που διοργανώνουμε και θα οργανώσουμε, παρέχουν, μέσω της ενημέρωσης με τον κόμβο agora, τις βάσεις για την εντατικοποίηση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές.

Σε μια εποχή βαθειάς, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η ανάδειξη της οικονομικής διπλωματίας και της διεθνούς οικονομικής βοήθειας, ως τα βασικότερα καθήκοντα της διπλωματικής μας υπηρεσίας συνιστά απαραίτητο στοιχείο για την ουσιαστική και παραγωγική άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής.

Αυτή η ανάγκη γίνεται σήμερα ολοένα και μεγαλύτερη, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε πλανητικό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο εισερχόμεθα σε ένα καινούριο περιβάλλον, το οποίο απαιτεί από όλους εγρήγορση, ιδιαίτερα αποτελεσματική και προσεκτική διαχείριση των πόρων που διαθέτουμε –ιδίως των κρατικών πόρων- και συνεχείς και δημιουργικές πρωτοβουλίες, τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η οικονομική διπλωματία ιδιαίτερα πρέπει να αξιοποιεί πολλαπλά εργαλεία. Εργαλεία αιχμής, όπως οι επιχειρηματικές αποστολές που γίνονται με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και εργαλεία υποδομής όπως οι υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν, που είναι εργαλεία σύγχρονα, καινοτόμα και προσανατολισμένα στον επιχειρηματία-εξαγωγέα. H ταχύτητα της διάδοσης και η σωστή διαχείριση της πληροφορίας είναι καίριας σημασίας για την επιχειρηματική δράση και οι νέες διαδικτυακές μας πύλες έρχονται να καλύψουν ένα κενό και να συνδράμουν τον κάθε ενδιαφερόμενο.    

Ουσιαστικά οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις διαδικτυακές πύλες που σήμερα παρουσιάζονται στοχεύουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας της κεντρικής υπηρεσίας με τον επιχειρηματικό κόσμο ώστε οι πόρτες που ανοίγουν στις ξένες αγορές για τις Ελληνικές επιχειρήσεις να παραμείνουν ανοικτές. Με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών σχέσεων θέλουμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί.

Από την πλευρά μου ως νέος Υφυπουργός  Εξωτερικών θέλω να διαβεβαιώσω την Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ότι θα δουλέψουμε εντατικά πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις. Με νέες πρωτοβουλίες και λαμβάνοντας βέβαια υπ’ όψη τις συνέπειες και τις ανάγκες που προκαλεί η οικονομική κρίση.

Σε περιόδους κρίσης πρέπει να οπλιστούμε με χρήσιμα εργαλεία ώστε να κατακτήσουμε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση.. Όραμα μας είναι η Ελλάδα να ανοιχτεί στον κόσμο και ο Ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή.

Η προσπάθεια για την βελτίωση των σχέσεών μας με τον πολίτη και την λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι και ένα στοίχημα διαρκείας, το οποίο δεν σκοπεύουμε να χάσουμε.