Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στην ημερίδα και βέβαια να συγχαρώ τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων για την πρωτοβουλία που είχαν να οργανώσουν την ημερίδα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν επιθυμώ να επαναλάβω  ορισμένα πράγματα που ήδη έχετε ακούσει από τους προλαλήσαντες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο πνεύμα που επικρατεί και το οποίο είναι η στήριξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας. Αφουγκραζόμενοι τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούμε να αντιληφθούμε ότι στην περίοδο της κρίσης το ζητούμενο είναι να διατηρήσει τον όγκο των συναλλαγών τους και βέβαια το προσωπικό τους. Επισημαίνω ιδιαίτερα ότι οι ΜμΕ σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας καταφέρνουν να διατηρούν τους υπαλλήλους τους γιατί έχουν οικοδομήσει μια σχέση πιο προσωπική, πολύ πιο στενή  που  δεν υπάρχει συνήθως σε μια μεγάλη εταιρία ή σε έναν απρόσωπο οικονομικό οργανισμό. Ο στόχος του Υπουργείου Εξωτερικών δεν είναι άλλος από το να εφοδιάσει με τα απαραίτητα εργαλεία τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Αυτές τις ευκαιρίες δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν τόσο εύκολα οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρότερες που έχουν ευελιξία μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Μπορούν πιο εύκολα να προσαρμοστούν, να αλλάξουν σκοπό και κατεύθυνση. Οι Έλληνες παραδοσιακά διακρίνονται για την ευρηματικότητα και την προσαρμοστικότητα τους. Αυτές οι αρετές τους βοήθησαν να κατακτήσουν μερικές από τις πιο δύσκολες αγορές όπως, της Ναυτιλίας .Αυτό αν το μεταφέρουμε στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης της Ελληνικής επιχείρησης τότε νομίζω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Σε αυτήν την προσπάθεια προσβλέπει το  Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο με τις υπηρεσίες που διαθέτει έχει θέσει ως κεντρικό στόχο να ανοίξει τις πόρτες των ξένων αγορών. Επιδιώκουμε να παρέχουμε περισσότερη πληροφόρηση για τις επενδυτικές ευκαιρίες στις ξένες αγορές και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε την απαραίτητη πρόσβαση.  Για παράδειγμα οργανώνουμε αποστολές ακόμα και σε περιοχές που δεν έχουμε ακόμα ανεπτυγμένες οικονομικές σχέσεις, όπως στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, σε συνεργασία πάντα με άλλους συναρμόδιους φορείς (ΕΟΤ, ΟΠΕ). Ταυτόχρονα όμως η αποστολή του ΥΠΕΞ είναι όχι μόνο να προωθήσει την εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και να τις στηρίξει στις «δύσκολες στιγμές». Αυτός είναι ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας του Πρέσβυ και του του εμπορικού ακολούθου. Παλαιότερα η υπουργός Εξωτερικών  είχε σημειώσει ότι το 2020 ενδεχομένως να χρειαστεί να κλείσουν κάποιες πρεσβείες, ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται στις χώρες μέλη της ΕΕ, λόγω των σχέσεων που θα έχουν δημιουργηθεί. Αυτά όμως που δεν πρόκειται ποτέ να κλείσουν είναι τα γραφεία των εμπορικών αντιπροσωπειών. Αυτές οι σκέψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένας σύμμαχος των Ελληνικών Μικρομεσσαίων Επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να ξεπεράσουν την υφιστάμενη οικονομική κρίση και τελικά να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.