Η παρούσα οικονομική κρίση φαίνεται ότι είναι η πιο σοβαρή και εκτεταμένη που έχουμε γνωρίσει από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Πολλοί πιστεύουν ότι θα αποδειχθεί μια σκληρή δοκιμασία όχι μόνο για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά και για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση.


Ακριβώς σε αυτό το κλίμα, περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

 
Τα προβλήματα μας είναι παγκόσμια, άρα οι πολιτικές απαντήσεις δεν μπορεί να είναι μόνον εθνικές. Απαιτείται η οικοδόμηση μιας ισχυρότερης διεθνούς θεσμικής αρχιτεκτονικής, η οποία να μπορεί να συντονίζει καλύτερα τις πολιτικές μας και να διαχειρίζεται με σύνεση τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Μαζί με το ΔΝΤ και τον ΠΟΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την μεταπολεμική διεθνή οικονομική τάξη. Και η σημερινή κρίση αποδεικνύει ότι ο ρόλος της πρέπει να ενισχυθεί.


Επιπλέον, οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν στο πλαίσιο ενός ανοικτού παγκόσμιου εμπορικού και χρηματοοικονομικού συστήματος, με καλύτερο συντονισμού της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με αποτελεσματικότερους δημοσιονομικούς κανονισμούς. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τάσεις προστατευτισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται. Ταυτόχρονα, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και το βιοτικό επίπεδο όλων.

Από την πλευρά μας, είμαι βέβαιος ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, θα ανταπεξέλθει στην κρίση και θα συνεχίσει να συμβάλει στην οικονομική ολοκλήρωση και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Ειδικότερα, με την ιδιότητά μου ως Υφυπουργού, υπεύθυνου για τις διεθνείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, έχω δεσμευτεί να υποστηρίξω τις ελληνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να επισκεφθώ προσεχώς τις χώρες του Ευξείνου Πόντου.
Υπό το φως της διεθνούς κρίσης, ο ρόλος των υφιστάμενων περιφερειακών πρωτοβουλιών, φορέων και εξειδικευμένων οργανώσεων, όπως ο ΟΣΕΠ, παραμένει πρωταρχικής σημασίας. Ήδη από το 2000, έχουν επιτευχθεί υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στις περισσότερες χώρες της περιοχής.


Με αυτό το δεδομένο Δύο είναι τα κύρια σημεία εστίασης των προσπαθειών μας. Το πρώτο είναι η εδραίωση της Μαύρης Θάλασσας ως ενός από τους παγκόσμιους  πρωτογενείς ενεργειακούς κόμβους στρατηγικής σημασίας. Με δεδομένη την εξάπλωση της ευρωπαϊκής ζήτησης για ενέργεια, πιστεύω ακράδαντα ότι η αύξηση του ενεργειακού εμπορίου δεν οδηγεί αναγκαστικά σε εξάρτηση, όπως φοβούνται ορισμένοι, αλλά σε αλληλεξάρτηση.


Η δεύτερη προτεραιότητα είναι οι μεταφορές, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση για διαπεριφερειακό εμπόριο. Ο ΟΣΕΠ υποστηρίζει δύο φιλόδοξα σχέδια, την Περιφερειακή Λεωφόρο του Εύξεινου  Πόντου και την επέκταση των θαλάσσιων αρτηριών στην περιοχή. Όταν ολοκληρωθούν, η διέλευση στην περιοχή θα είναι ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς εμπόριο και εμπορικές συναλλαγές χωρίς εμπορικές διαδρομές.


Επίσης ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην Παρευξείνια Τράπεζα, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει χρηματοδοτήσει πολλά έργα, ιδιωτικά και δημόσια. Έχοντας την Παγκόσμια Τράπεζα ως πρότυπο, η Παρευξείνια Τράπεζα έχει μετατρέψει τα λόγια και τις δηλώσεις σε πραγματικά έργα.


Σε αυτές τις προσπάθειες μπορούμε να βοηθηθούμε από το επιτυχημένο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η πιο επιτυχημένη μορφή διακρατικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα τρία μέλη του ΟΣΕΠ είναι επίσης μέλη της ΕΕ, και κάποιοι άλλοι επιθυμούν τη μελλοντική τους ένταξη. Ο ΟΣΕΠ λειτουργεί συμπληρωματικά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η ανατολική διάσταση της ΕΕ και η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου δρουν  συμπληρωματικά και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ανταγωνιστικές.

Ατενίζοντας το μέλλον, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, πρωταρχικός μας στόχος παραμένει η περιφερειακή ολοκλήρωση, η αύξηση του εμπορίου και η προώθηση των επενδύσεων, η άρση των εμπορικών φραγμών, η επιτάχυνση της ανάπτυξης και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

 

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η ευθύνη μας δεν εξαντλείται βέβαια εντός των ορίων των κρατών μας. Πρέπει να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας σε νέους τομείς συνεργασίας, όπως η ενεργειακή επάρκεια, η προστασία του περιβάλλοντος για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ας έχουμε υπόψη μας ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε προς τα εμπρός είναι να έχουμε ένα νέο πνεύμα συνεργασίας, που θα συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια, προάγοντας ένα νέο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που θα λειτουργήσει προς όφελος όλων μας.

Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας στην Αγγλική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση:

%SitePath%/default.asp?siteID=1&pageid=2&tablepageid=3&langid=1&entryID=652