Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς. Και οι δύο λαοί χαρακτηρίζονται από φιλελεύθερο και ανεξάρτητο πνεύμα, έχουν ασχοληθεί με τη ναυτιλία και το εμπόριο και άκμασαν χάρη στη θάλασσα.

Σήμερα, η Βρετανία και η Ελλάδα είναι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεών μας αντικατοπτρίζεται στο διμερές εμπόριο που αγγίζει τα 3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κάθε χρόνο τρία εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα, ενώ πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν την έδρα τους στο Λονδίνο.

Η σημερινή κρίση σηματοδοτεί την επιστροφή της πολιτικής. Είναι πλέον σαφές ότι οι κυβερνήσεις και τα κράτη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάσχεση της παρούσας κρίσης.
Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα δεν έχει πληγεί καίρια από την κρίση, για τέσσερις κυρίως λόγους: πρώτον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πιο συντηρητικό, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην έχουν επενδύσει σε τοξικά προϊόντα. Δεύτερον, ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι συγκριτικά μεγαλύτερος από οπουδήποτε αλλού. Τρίτον, η οικονομία της Ελλάδας δεν στηρίζεται στην βαριά βιομηχανία και στις εξαγωγές των εμπορευμάτων της. Τέλος, η Ελλάδα είναι μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που παρέχει ασφάλεια.

Για τους παραπάνω λόγους δεν θα πρέπει να δραματοποιούμε υπέρ του δέοντος τις καταστάσεις. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μία από τις πέντε χώρες της ζώνης του ευρώ που θα έχουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2009. Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα και δεν θα πρέπει να υποτιμάται όταν μιλάμε για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η πολιτική μας για το εγγύς μέλλον βασίζεται σε τρεις αρχές: τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την υποστήριξη εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για την επίτευξη αυτών των στόχων έχουμε λάβει διάφορα μέτρα, όπως μείωση κατά 10% των δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό και εξορθολογισμό των δαπανών των δημόσιων οργανισμών. Προωθούμε ένα σχέδιο στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτοντας 28 δισ. ευρώ στις εμπορικές τράπεζες, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας. Έχουμε εγγυηθεί τις τραπεζικές καταθέσεις έως τα 100.000 ευρώ. Επιπλέον προωθούμε συγκεκριμένα μέτρα στους τομείς του τουρισμού και της γεωργίας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ανεργίας.
Όλα αυτά δεν θα πρέπει να κάμψουν την αποφασιστικότητά μας να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις. Μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση, το νέο επενδυτικό νόμο, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), τις ιδιωτικοποιήσεις και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η ελληνική κυβέρνηση έχει ως στόχο να μετατρέψει το επιχειρηματικό τοπίο, προσφέροντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως το κέντρο ενός κύκλου, το οποίο εκτείνεται σε μια μεγάλη αγορά με περισσότερους από 340 εκατομμύρια ανθρώπους, στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, με τεράστιες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις ή για κοινοπραξίες Ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη σε ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) σε πολλές βαλκανικές χώρες, όπου υπάρχουν περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, περισσότερα από 3.200 υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών δραστηριοποιούνται στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας), αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους περισσότερο από 20%.
Επιτρέψτε μου επίσης να αναφερθώ στον τομέα της ενέργειας, η οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για την ευημερία μας μακροπρόθεσμα και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, τόσο ως προς τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου. Η ελληνική υποδομή στον τομέα της ενέργειας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, καθώς και με τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream που συνδέει τη Ρωσία με την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει επίσης να γίνει στην ολοκλήρωση του ITGI, το οποίο θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, στην Ιταλία κ.ο.κ.
Εν τω μεταξύ, αναπτύσσουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ειδικότερα αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Έτσι, μια σταθερή παροχή ενέργειας χαμηλού κόστους είναι διαθέσιμη για τους ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω εκ νέου τη σημασία που αποδίδουμε σε δύο τομείς που συνδέονται στενά με τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας , δηλαδή στη ναυτιλία και τον τουρισμό.
Η ελληνική ναυτιλία έχει τη συνεχή υποστήριξη μας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στον αγώνα κατά της πειρατείας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την πολιτική της απελευθέρωσης στη διεθνή ναυτιλία, χωρίς να παραγνωρίζουμε τους κινδύνους των θαλάσσιων μεταφορών για το περιβάλλον.