Ερώτηση: H Σερβία πήρε 100 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του τμήματος Νis-Presevo του Διαδρόμου 10. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

Απάντηση: Ένα από τα ζητήματα, τα οποία θα εξετασθούν κατά την διάρκεια της επίσκεψής μου είναι και η πορεία του Διαδρόμου Χ. Ως γνωστόν, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, καθώς θα συνδέει την Ελλάδα με την Σερβία, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω ενός σύγχρονού οδικού δικτύου. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να συνεισφέρει 100 εκατ. € για την κατασκευή του νοτίου τμήματος του Διαδρόμου Χ στη Σερβία. Πιστεύουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί το έργο, θα δοθεί σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη των δύο κρατών, καθώς και στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως αυτό το σχέδιο, το οποίο πρόκειται να προωθήσει περαιτέρω την οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια. Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βρίσκεται υπό τελική διαμόρφωση. Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρόνο οι διαδικασίες, έτσι ώστε σε διάστημα τριών ετών να κατασκευασθεί ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών ο οποίος θα ενώνει την Θεσσαλονίκη και το Βελιγράδι με την Κεντρική Ευρώπη.


Ερώτηση: Η Ελλάδα ενδιαφέρεται να παρέχει οικονομική στήριξη για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της Σερβίας στον Διάδρομο 10;

Απάντηση: Το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων προβλέπει ποσό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια €, που προορίζεται για Δημόσιες Επενδύσεις και Μεγάλα Έργα στη Σερβία. Τα έργα προτείνονται επισήμως από τη σερβική κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Εθνικού Συντονιστή. Μέχρι σήμερα τα μεγάλα έργα που έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί στο ΕΣΟΑΒ, είναι:
-η κατασκευή τμήματος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ και
-το έργο «SEELight Program South-East European Lambda Network Facility for Research and Education)» που αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού δικτύου οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα λειτουργήσει ως βάση για τη διασύνδεση εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για το πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ έχει δοθεί παράταση μέχρι το 2011. Εναπόκειται στη σερβική πλευρά να υποβάλει συγκεκριμένα σχέδια και προτάσεις, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να επιληφθούμε για έργα που αφορούν τον σιδηροδρομικό Διάδρομο Χ, μέσα στα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.


Ερώτηση: Τον Ιανουάριο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, προειδοποίησε τις τράπεζες για τη μεταφορά κονδυλίων από το πακέτο στήριξης προς τις θυγατρικές στα Βαλκάνια. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό;

Απάντηση: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι, εν γένει, οι Ελληνικές τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως αυτά που συναντούμε σε άλλες περιπτώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι αξιοσημείωτο ότι καμία ιδιωτική τράπεζα δεν έχει εθνικοποιηθεί, κάτι που αποδεικνύει τον υγιή χαρακτήρα του τραπεζικού μας συστήματος. Τούτο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι Ελληνικές Τράπεζες δεν είχαν επενδύσει σε «τοξικά» προϊόντα και ότι ακολουθούν γενικά συντηρητική πολιτική. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αποφάσισε την χορήγηση ενός πακέτου 28 δις Ευρώ προς τις Ελληνικές Τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζουν τα υποκαταστήματα τους στο εξωτερικό και η Ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να προσφέρει την αρωγή της στους Έλληνες επενδυτές γενικότερα, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων.


Ερώτηση: Είναι η Ελλάδα αισιόδοξη για τη θερινή τουριστική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και την πρόσφατη κοινωνική αναταραχή; Πιστεύετε ότι ο αριθμός των τουριστών από τη Σερβία θα παραμείνει αμετάβλητος;

Απάντηση: Αναμφισβήτητα, η παγκόσμια οικονομική κρίση θα έχει επιπτώσεις και στον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως. Ήδη τα πρώτα αρνητικά σημάδια άρχισαν να εμφανίζονται στον ορίζοντα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κρατήσεις από χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της κρίσης η χώρα μου έχει προετοιμαστεί με ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών. Όπως γνωρίζετε ο τουρισμός αποτελεί στρατηγικό τομέα ανάπτυξης για τη χώρα μου. Πρόσφατα εξ΄ άλλου ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σειρά μέτρων με τα οποία η κυβέρνηση μας προσδοκά να αντιπαρέλθει ο ελληνικός τουρισμός τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η διεθνής κρίση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ελπίζουμε ότι δεν θα μειωθεί το ρεύμα των τουριστών προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μου, λόγω των ισχυρότατων ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών φιλίας των λαών μας, αποτελεί παραδοσιακό τουριστικό προορισμό για Σέρβων.


Ερώτηση: Ποια είναι τα επενδυτικά σχέδια των ελληνικών εταιρειών στη Σερβία; Μπορούμε να περιμένουμε και νέες εταιρείες;

Απάντηση: Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι το σύνολο των άμεσων και έμμεσων ελληνικών επενδύσεων στη χώρα σας υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Στη Σερβία είναι εγκατεστημένες 200 μικτές ελληνο-σερβικές εταιρείες, καθώς και 250 αμιγώς ελληνικές, οι οποίες απασχολούν περίπου 27.000 εργαζομένους. Καλύπτουν τους κυριότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητος, είναι γεωγραφικώς διεσπαρμένες σε όλη την επικράτεια της χώρας και έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Σερβίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή οικονομική συγκυρία η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Σερβία θα μπορούσε όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να αυξηθεί με την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα, αλλά και το νομικό πλαίσιο της χώρας σας θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Εξ΄ άλλου νομίζω ότι ορισμένα προβλήματα που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν με καλή θέληση να επιλυθούν από τις Σερβικές αρχές ούτως ώστε να δοθεί ώθηση και σε νέα επιχειρηματικά σχέδια, κάτι που είναι οπωσδήποτε στις προθέσεις πολλών ελληνικών εταιρειών.


Ερώτηση: Γενικά, είστε ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα των ελληνικών επενδύσεων στη Σερβία; Ποιοι είναι οι πιο ελκυστικοί τομείς για μελλοντικές ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία;

Απάντηση: Η Ελλάδα, αποτελεί τον πρώτο ξένο επενδυτή στη Σερβία και η χώρα σας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς μας εταίρους στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, του τουρισμού και τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.
Οι προοπτικές για περαιτέρω συνεργασίες ιδιαίτερα σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, είναι παρά την παγκόσμια κρίση σημαντικές. Από πλευράς μας, θεωρούμε τη Σερβία στρατηγική αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, καθώς και των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών.


Ερώτηση: Ποια Σερβικά προϊόντα θα μπορούσαμε να εξάγουμε στην Ελλάδα;

Απάντηση: Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια σημαντική βελτίωση. Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών μας αυξήθηκε σημαντικά και το 2008 έφθασε περίπου στα 400 εκατομμύρια Ευρώ. Η επιχειρηματική συνεργασία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων αποτελεί μια ισχυρή βάση, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, για περαιτέρω διεύρυνση των εμπορικών μας σχέσεων και φυσικά των σερβικών εξαγωγών.
Κύρια προϊόντα από τη Σερβία που έχουν προοπτικές εξαγωγών στη χώρα μας είναι τα εξής: σίδηρος, χάλυβας, σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικές ύλες, ξυλεία και προϊόντα ξυλείας, χαρτί, ενδύματα, ζάχαρη, φράουλες και βατόμουρα.