Για τη Νέα Δημοκρατία η Ναυτική Εκπαίδευση και η Προσέλκυση Νέων στο Ναυτικό Επάγγελμα αποτελούν κορυφαία προβλήματα. Ο κίνδυνος αφελληνισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας βασίζεται στην μειωμένη προσφορά ανθρώπινου δυναμικού στα Ελληνικά και Ελληνόκτητα πλοία. Αποτελεί ομολογία αποτυχίας το γεγονός ότι, στην χώρα μας που μαστίζεται από υψηλούς δείκτες ανεργίας, και έχει ισχυρή ναυτική παράδοση, οι νέοι απομακρύνονται από την θάλασσα. Η επίλυση του προβλήματος πρέπει να βασιστεί σε μακρόπνοο σχεδιασμό και μέτρα που θα συνδέουν τους παραγωγικούς και εκπαιδευτικούς τομείς της χώρας με την ναυτική δραστηριότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να προωθήσει: 1. Να καταστήσει ελκυστικό το Ναυτικό Επάγγελμα. Η Ελλάδα, χώρα με ισχυρή σχέση με την θάλασσα και υψηλή ανεργία οφείλει να προωθήσει τους νέους της προς την θαλάσσια δραστηριότητα. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός αλλά και συνδυασμένες προωθητικές διαφημιστικές εκστρατείες πρέπει να δείξουν στον νέο ότι ο ναυτικός αμείβεται καλύτερα από τον εργαζόμενο στην ξηρά, ότι οι συνθήκες διαβίωσης στα σύγχρονα πλοία είναι πολύ βελτιωμένες και ότι πολλοί μεγάλοι εφοπλιστές ξεκίνησαν ως απλοί άνθρωποι της θάλασσας. 2. Κατάργηση της φορολογίας των ναυτικών και επαναφορά του καθεστώτος του αφορολόγητου. 3. Η εκκίνηση της σταδιοδρομίας του επίδοξου Πλοιάρχου και Μηχανικού του Ε.Ν στην μικρότερη δυνατή ηλικία προκειμένου να ενστερνιστεί ευχερέστερα την ζωή στο πλοίο και την θάλασσα μέσα από την καθιέρωση της αναγνώρισης του πρακτικού Πλοιάρχου ή Μηχανικού. 4.α Η διατήρηση της ανεξαρτησίας της Ναυτικής Εκπαίδευσης μέσα από την θεσμική αναβάθμιση της Επιτροπής Ναυτικής Εκπαίδευσης και την αποκλειστική υπαγωγή της στο ΥΕΝ. 4.β. Η αναγνώριση της λειτουργίας της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης στην οποία η χώρα μας έχει μακρά εμπειρία που θα αποσυμφορίσει τις δημόσιες σχολές, θα προσελκύσει ξένους που θα εκπαιδεύονται εδώ, και θα αποτελέσει μία άλλη πηγή νέων στελεχών, με την λειτουργία ΙΕΚ και ΤΕΕ ναυτικής κατεύθυνσης ( Πλοιάρχων και Μηχανικών) 4.γ. Οι εξετάσεις για απόκτηση διπλώματος ναυτικής ικανότητας να διενεργούνται σε δημόσια κέντρα πιστοποίησης και είναι κοινές ασχέτως προέλευσης των υποψηφίων. Αναβάθμιση των ΚΕΣΕΝ από Κέντρα Επιμόρφωσης σε Κέντρα Εκπαίδευσης. 4.δ. Αναμόρφωση του συστήματος πρόσληψης και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΝ. 4.ε. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των ΑΕΝ με την χρήση κοινοτικών πόρων που μέχρι σήμερα διατίθενται μόνο για την συντήρησης του συστήματος εκπαίδευσης. 5. Την σωστή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πληροφορικής ( Internet Based Courses – Videos – CD-Roms κ.λ.π.) σε συνδυασμό με την δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος Κατευθυνόμενης Θεωρητικής Εκπαίδευσης (On Board Training) ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές της σταδιοδρομίας του. Συστηματική εφαρμογή όλων των συστημάτων Ανοικτής και εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης. 6. Η Ναυτική Εκπαίδευση θα ακολουθήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις (STCW) αλλά και θα αναμορφωθεί η εκπαιδευτική ύλη ώστε να παρακολουθεί τις απαιτήσεις εφαρμογής τους. 7. Την αναγνώριση του καταληκτικού διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α’ Τάξεως ως τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ). 8. Επαναλειτουργία των Ναυτικών Λυκείων σε περιοχές που παραδοσιακά έχουν σχέση με την Ναυτιλία αλλά και στις περιοχές που μαστίζονται από την ανεργία. 9. Οι δόκιμοι που ναυτολογούνται επί πλοίων υπό Ελληνική σημαία θα επιχορηγούνται μέχρι την απόκτηση του διπλώματος Γ’ Τάξεως και στις δύο περιόδους θαλάσσιας υπηρεσίας (sandwich courses). Τονίζεται ότι η ναυτιλιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εστιάζεται αλλά δεν περιορίζεται στα θέματα της Ναυτικής Εκπαίδευσης και ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πλοίου. Αγκαλιάζει ολόκληρο το ευρύ φάσμα των πολυσχιδών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Στόχος και προοπτική μας είναι: α) ισχυρή εθνική ναυτιλία και σύνδεση της με την εθνική οικονομία, και β) εξέλιξη του Πειραιά σε Ναυτιλιακό κέντρο παροχής υπηρεσιών στην Διεθνή Ναυτιλία.