Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα: «Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας σε Ελληνικές Διεθνοποιημένες Επιχειρήσεις»

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη σημερινή εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να κηρύξω την έναρξη αυτής της ημερίδας που πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει την αρχή ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων - και ιδιαίτερα των διεθνοποιημένων επιχειρήσεων - με τους νέους επιστήμονες της χώρας μας.

Παρά τις πιέσεις που δέχονται λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις διατηρούν ακόμα το δυναμισμό και την ευρωστία τους. Πάντως, είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση η οικονομία της χώρας μας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η κρίση όμως δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για την ανάσχεση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας ή για την εγκατάλειψη της προσπάθειας αναζήτησης νέων προοπτικών.

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων επενδύσεων από τη χώρα μας κατευθύνονται κυρίως προς τη Βαλκανική (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, πΓΔΜ, Σερβία). Μόνο στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, οι ελληνικές επενδύσεις υπερβαίνουν τα 16 δις Ευρώ, ενώ δραστηριοποιούνται πάνω από 3.500 ελληνικές επιχειρήσεις, έχοντας δημιουργήσει πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας στις τοπικές αγορές. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί περίπου 6.000 θέσεις, στις οποίες απασχολούνται διευθυντικά στελέχη από τη χώρα μας.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στον τραπεζικό τομέα, καθώς αυτήν την στιγμή λειτουργούν πάνω από 3200 υποκαταστήματα Ελληνικών τραπεζών στην περιοχή, κατέχοντας περίπου το 20% της συνολικής αγοράς.

Όλο αυτό το δίκτυο θυγατρικών των ελληνικών επιχειρήσεων:
• συντηρεί τις θέσεις εργασίας εντός Ελλάδος, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των μητρικών επιχειρήσεων,
• δημιουργεί πρόσθετα έσοδα για την εθνική μας οικονομία
• αποτελεί χρήσιμο επιχειρηματικό δίκτυο που προσελκύει ξένους επενδυτές
• προσδίδει πολιτικά οφέλη στη χώρα.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρες της περιοχής της ευρύτερης γειτονιάς μας, με στόχο τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ήδη πραγματοποίησα επίσημες επισκέψεις στην Αλβανία, στη Σερβία και στη Ρουμανία. Σκοπός μας είναι να δίνουμε, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, πρακτικές λύσεις στα προβλήματά των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας γιατί δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει όμως και από την πλευρά της η Ελληνική επιχείρηση να δημιουργήσει τις οργανωτικές δομές που επιτρέπουν την απασχόληση σε μεγαλύτερο βαθμό εξειδικευμένου προσωπικού. Για την επίτευξη, όμως, του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός σύγχρονου, παραγωγικού και αποτελεσματικού κράτους. Για το λόγο αυτό κάνουμε συνέχεια παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αποφασισμένο να σταθεί στο πλευρό των επιχειρήσεων και των παραγωγικών φορέων. Πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε τους Έλληνες επιχειρηματίες και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναδείξουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ευρηματικότητά τους, μένοντας όσο το δυνατόν ανεπηρέαστοι από τη παγκόσμια οικονομική κρίση. Και θα ακουστεί κοινότοπο αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Στο χέρι μας είναι να τις αδράξουμε και να τις αξιοποιήσουμε προς όφελός μας.

Σας ευχαριστώ.