Η Μεσόγειος υπήρξε πάντα μια εμπορική οδός και σημείο συνάντησης των λαών, των αγαθών και των ιδεών.
Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της Μεσογείου είναι εξαιρετικές και υπερβαίνουν το ποσό των 20 δισ. δολαρίων τον χρόνο. Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Νοτίου Μεσογείου αφορούν κυρίως τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, μηχανήματα, ηλεκτρολογικό υλικό, βαμβάκι, καπνό, πλαστικά, χημικά προϊόντα, καύσιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, ενδύματα, υφάσματα και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Παράλληλα εισάγουμε υδρογονάνθρακες, χημικά προϊόντα, λιπάσματα, πλαστικά, οικοδομικά υλικά, λαχανικά και θαλασσινά.
Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων που επενδύουν σε περιφερειακό επίπεδο στους τομείς των κατασκευών, των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στην εξόρυξη και επεξεργασία πετρελαίου, στα ακίνητα , το εμπόριο, τη γεωργία, κ.α. Επίσης τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη εισροή επενδύσεων στην Ελλάδα από τις χώρες της περιοχής σε διάφορους τομείς, όπως στις τηλεπικοινωνίες, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.
Λόγω της στρατηγικής θέσης στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, η Ελλάδα έχει γίνει το εφαλτήριο για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, για όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε μια περιφερειακή αγορά περίπου 400 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο" εστιάζουμε στη:
 δημιουργία κοινοπραξιών, ιδίως μεταξύ των ΜμΕ
 συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών για την υλοποίηση έργων υποδομής
 κοινή συμμετοχή και απορρόφηση των έργων του MEDA, από συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες,
 συνεργασία στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης που γίνονται σε χώρες του Μεσογειακού Νότου
 συνεργασία στον τομέα της ενέργειας: στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, στην κατασκευή νέων ενεργειακών υποδομών, στη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
 συνεργασία στον τομέα των γεωργικών ή βιομηχανικών τομέων όπου έχουμε ένα κοινό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως βιολογική γεωργία, τρόφιμα, ιχθυοκαλλιέργειες, βιοτεχνολογία, οικοδομικά υλικά κλπ.
 συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής
 συνεργασία για την ανάπτυξη συστημάτων πυρόσβεσης, στην διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ανακύκλωση και αφαλάτωση νερού, στα συστήματα άρδευσης
 συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένου του αγροτουρισμού και οικοτουρισμού
 συνεργασία στον τομέα logistics
Η περιοχή της Νοτίου Μεσογείου διαθέτει ευρύ και αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό. Η "Ένωση για τη Μεσόγειο" προσφέρει, μέσω της Ε.Ε. και άλλων διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων μια εξαιρετική ευκαιρία, ιδίως για τις ΜμΕ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ενεργοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα των χωρών μας. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να καταστεί η Μεσόγειος μια περιοχή ειρήνης, συνεργασίας και ευημερίας.
Η ευρύτερη πολιτική ατζέντα πρέπει να αντιμετωπίσει τρεις βασικές προκλήσεις για να παραμείνει η Μεσόγειος αντάξια του μεγάλου παρελθόντος της και να έχει το μέλλον που της αξίζει: την οικονομική ανάπτυξη στο νότο ως μέσο ανάσχεσης της μεταναστευτικής πίεσης προς τον βορά, την προστασία του οικολογικού συστήματος ως τον πιο πολύτιμο πόρο και την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης.